wielkość tekstu:

Akcja Polacy Rodakom

2008-01-12 2:33

8 Akcja Polacy Rodakom - podziękowania

W imieniu Organizatorów VIII edycji Akcji Polacy Rodakom, pragnę złożyć serdeczne podziękowania tym, którzy wspierali tegoroczną Akcję. Dziękuję wszystkim Sponsorom, którzy hojnie włączyli się w zbiórkę darów.

Wyrażam także wdzięczność Współorganizatorom Akcji:
Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność", "PKP Energetyka" Zakład Lubelski, Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Lubelskich Zakładów Energetycznych S.A., Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" przy Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
Z poważaniem
Senator Stanisław Gogacz
powrót
Debaty publiczne

Podsumowanie debaty z dnia 14.07.2012

W sobotniej debacie publicznej pt. „Lubelszczyzna nie zgadza się na prywatyzację Zakładów Azotowych Puławy” zorganizowanej przez Senatora RP Stanisława Gogacza oraz Komisję Międzyzakładową NSZZ Solidarność Zakładów Azotowych Puławy S.A. uczestniczyło ponad 100 osób.

Debata Publiczna w spr. prywatyzacji Zakładów Azotowych Puławy

Senator RP Stanisław Gogacz oraz Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Zakładów Azotowych Puławy S.A. zapraszają na DEBATĘ PUBLICZNĄ pt. „LUBELSZCZYZNA NIE ZGADZA SIĘ NA PRYWATYZACJĘ ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY”

Podsumowanie debaty z dnia 16.02.2011

W środowej debacie publicznej pt. „Tak dla Komendy Regionalnej Bazy Logistycznej w Stawach jako jednej z czterech struktur logistycznych Sił Zbrojnych RP”...

Debata Publiczna w spr. Komendy Reg. Bazy Logistycznej w Stawach - 16.02.2011

Senator RP Stanisław Gogacz oraz Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Wojska przy Jednostce Wojskowej Nr 4824 Stawy zapraszają na DEBATĘ PUBLICZNĄ...

Podsumowanie debaty z dnia 29.12.2010

Zorganizowana przez Senatora Stanisława Gogacza debata publiczna pt."Nie likwidacji Kliniki Stomatologicznej w Lublinie" zakończyła się przyjęciem poniżej zaprezentowanego stanowiska.

Debata Publiczna w spr. obrony Kliniki Stomatologicznej - 29.12.2010

Senator RP Stanisław Gogacz oraz pracownicy służby zdrowia wraz z pacjentami i mieszkańcami Lubelszczyzny zapraszają na DEBATĘ PUBLICZNĄ - NIE LIKWIDACJI KLINIKI STOMATOLOGICZNEJ W LUBLINIE -

© 2008 - 2018 | stanislawgogacz.pl

Fotograf Warszawa

grafika multimedia eventplating