wielkość tekstu:

Aktualności

2014-05-15 14:01
Konferencja informacyjo-promocyjna w Rykach - Senator Stanisław Gogacz

Konferencja informacyjo-promocyjna w Rykach

W dniu 13 maja 2014 roku Pan Senator uczestniczył w konferencji informacyjno – promocyjnej w ramach realizacji projektu pn. „Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w powiecie ryckim”.

Konferencja rozpoczęła się wystąpieniem Starosty Ryckiego Stanisława Jagiełły, następnie wystąpił Wiceminister Edukacji Tadeusz Sławecki, który mówił o szkolnictwie zawodowym wobec oczekiwań i wymagań jakie są stawiane przez rynek pracy. Pani Anna Wojciechowska Kierownik Projektu dokonała jego prezentacji. O roli szkoły w kształtowaniu kompetencji ucznia wchodzącego na rynek pracy opowiedział Pan Jerzy Rosiak Dyrektor Zespołu Szkół im. z. Chmielewskiego w Nałęczowie. Z kolei Pan Zbigniew Dudek Koordynator merytoryczny projektu omówił procesowe i kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli na terenie powiatu ryckiego. Dr psychologii Wiesław Poleszak wspomniał o kompleksowym wspomaganiu szkoły na przykładzie pracy z uczniem zdolnym, a Anna Dudek Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli podkreśliła rolę instytucji wsparcia w procesowym wspomaganiu rozwoju szkół i przedszkoli.
Podczas konferencji organizatorzy podkreślali, iż głównym celem projektu pn. „Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w powiecie ryckim" jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli 54 szkół i 4 przedszkoli w powiecie ryckim poprzez stworzenie do 30.09.2015 roku planów wspomagania spójnych z rozwojem szkół/przedszkoli w obszarach wymagających szczególnego wsparcia.
 
 

Konferencja promocyjno - informacyjna w Rykach

Konferencja informacyjo-promocyjna w Rykach - Senator Stanisław Gogacz
Konferencja informacyjo-promocyjna w Rykach - Senator Stanisław Gogacz
Konferencja informacyjo-promocyjna w Rykach - Senator Stanisław Gogacz
powrót
Debaty publiczne

Podsumowanie debaty z dnia 14.07.2012

W sobotniej debacie publicznej pt. „Lubelszczyzna nie zgadza się na prywatyzację Zakładów Azotowych Puławy” zorganizowanej przez Senatora RP Stanisława Gogacza oraz Komisję Międzyzakładową NSZZ Solidarność Zakładów Azotowych Puławy S.A. uczestniczyło ponad 100 osób.

Debata Publiczna w spr. prywatyzacji Zakładów Azotowych Puławy

Senator RP Stanisław Gogacz oraz Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Zakładów Azotowych Puławy S.A. zapraszają na DEBATĘ PUBLICZNĄ pt. „LUBELSZCZYZNA NIE ZGADZA SIĘ NA PRYWATYZACJĘ ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY”

Podsumowanie debaty z dnia 16.02.2011

W środowej debacie publicznej pt. „Tak dla Komendy Regionalnej Bazy Logistycznej w Stawach jako jednej z czterech struktur logistycznych Sił Zbrojnych RP”...

Debata Publiczna w spr. Komendy Reg. Bazy Logistycznej w Stawach - 16.02.2011

Senator RP Stanisław Gogacz oraz Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Wojska przy Jednostce Wojskowej Nr 4824 Stawy zapraszają na DEBATĘ PUBLICZNĄ...

Podsumowanie debaty z dnia 29.12.2010

Zorganizowana przez Senatora Stanisława Gogacza debata publiczna pt."Nie likwidacji Kliniki Stomatologicznej w Lublinie" zakończyła się przyjęciem poniżej zaprezentowanego stanowiska.

Debata Publiczna w spr. obrony Kliniki Stomatologicznej - 29.12.2010

Senator RP Stanisław Gogacz oraz pracownicy służby zdrowia wraz z pacjentami i mieszkańcami Lubelszczyzny zapraszają na DEBATĘ PUBLICZNĄ - NIE LIKWIDACJI KLINIKI STOMATOLOGICZNEJ W LUBLINIE -

© 2008 - 2018 | stanislawgogacz.pl

Fotograf Warszawa

grafika multimedia eventplating