wielkość tekstu:

Aktualności

2014-10-15 12:12
Otwarcie ulicy Kiernickich w Łukowie - Senator Stanisław Gogacz

Otwarcie ulicy Kiernickich w Łukowie

W czwartek 30.10.2014 r. o godz. 15.00 odbyła się uroczystość otwarcia nowo zmodernizowanej ulicy Kiernickich w Łukowie, na której uczestniczył Senator Stanisław Gogacz. Nowa droga została poświęcona a uroczystego przecięcia wstęgi dokonali m.in.: Senator Stanisław Gogacz, Burmistrz Miasta Łuków Dariusz Szustek, jego zastępca Marcin Mateńko oraz radny sejmiku wojewódzkiego Krzysztof Głuchowski.

Ulica Kiernickich to jedna z najdłuższych ulic w Łukowie. Na jej modernizację mieszkańcy miasta czekali bardzo długo.
 W ramach projektu pod nazwą „Budowa ulicy Kiernickich" została wykonana budowa i przebudowa ulicy Kiernickich o łącznej długości 769,70 mb. Na odcinku 365,00 m wyrównano istniejącą nawierzchnię, wymieniony został krawężnik uliczny, po stronie prawej została wykonana niwelacja istniejącego chodnika, natomiast po stronie lewej powstał nowy ciąg pieszo - rowerowy. Na odcinku 404,70 m wybudowano pełną infrastrukturę drogową. Dotychczas była to droga gruntowa. Na całym odcinku powstało nowe oświetlenie uliczne z zastosowaniem 29 lamp energooszczędnych. Ponadto cały odcinek został odwodniony poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej o długości 224,0 m.
 Przebudowa ulicy Kiernickich trwała w okresie od 27.03.2014r. do 22.10.2014r. Jest to już czwarta droga przebudowana w Łukowie przy udziale środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój, w mijającej kadencji Rady Miasta.

Otwarcie ul. Kiernickich w Łukowie

Otwarcie ulicy Kiernickich w Łukowie - Senator Stanisław Gogacz
Otwarcie ulicy Kiernickich w Łukowie - Senator Stanisław Gogacz
Otwarcie ulicy Kiernickich w Łukowie - Senator Stanisław Gogacz
Otwarcie ulicy Kiernickich w Łukowie - Senator Stanisław Gogacz
powrót
Debaty publiczne

Podsumowanie debaty z dnia 14.07.2012

W sobotniej debacie publicznej pt. „Lubelszczyzna nie zgadza się na prywatyzację Zakładów Azotowych Puławy” zorganizowanej przez Senatora RP Stanisława Gogacza oraz Komisję Międzyzakładową NSZZ Solidarność Zakładów Azotowych Puławy S.A. uczestniczyło ponad 100 osób.

Debata Publiczna w spr. prywatyzacji Zakładów Azotowych Puławy

Senator RP Stanisław Gogacz oraz Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Zakładów Azotowych Puławy S.A. zapraszają na DEBATĘ PUBLICZNĄ pt. „LUBELSZCZYZNA NIE ZGADZA SIĘ NA PRYWATYZACJĘ ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY”

© 2008 - 2019 | stanislawgogacz.pl
grafika multimedia eventplating