wielkość tekstu:

Aktualności

2015-02-10 8:52
Uroczystości Noworoczne w Winnickim Okręgu Konsularnym w dniach 15-19.01.2015r. - Senator Stanisław Gogacz

Uroczystości Noworoczne w Winnickim Okręgu Konsularnym w dniach 15-19.01.2015r.

W dniach 15 – 19 stycznia 2015r. na Ukrainie gościła oficjalna delegacja na czele z Senatorem RP Stanisławem Gogaczem. Wizyta na Kresach była odpowiedzią na zaproszenie Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Winnicy Pana Krzysztofa Świderka na Uroczystości Noworoczne w Winnickim Okręgu Konsularnym. Wyjazd połączony był także z przekazaniem paczek przygotowanych w ramach 15 Akcji Polacy – Rodakom.

Pierwszego dnia pobytu na Ukrainie przedstawiciele polskiej delegaci wzięli udział w Kolacji Noworocznej wydanej przez Konsula Generalnego RP w Winnicy Krzysztofa Świderka i Prezydenta Żytomierza, Lubowa Cymbulaka. Spotkanie było świetną okazją do zapoznania się z liderami środowisk polskich Żytomierza i okolic.
 
Następnego dnia odbyło się spotkanie z Anatolijem Dushko, merem Baranówki, będącego miastem partnerskim Łukowa. Kolejnym punktem programu był przejazd do Gródka Podolskiego i udział w Koncercie Noworocznym zorganizowanym przez uczniów i kadrę pedagogiczną Szkoły Polskiej oraz członków organizacji polskich. Po wysłuchaniu koncertu uczestnicy uroczystości przenieśli się do Domu Polskiego, gdzie odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe z prezesami i członkami organizacji polskich.
 
Trzeciego dnia pobytu na Ukrainie polska delegacja uczestniczyła w Spotkaniu Noworocznym organizacji polskich ziemi kamienieckiej. W programie spotkania znalazły się liczne występy artystyczne, a także wspólne kolędowanie, które zakończyło się Tradycyjnym Polskim Balem Noworocznym.

Następnego dnia w niedzielę odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji Polaków Bukowiny w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża w Czerniowcach, po której rozpoczęły się uroczystości z okazji XXV - lecia Czerniowieckiego Obwodowego Towarzystwa Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza. Ostatnim punktem programu był udział w Przyjęciu Noworocznym z udziałem władz miejskich i obwodowych, ludzi kultury, biznesu, duchowieństwa, korpusu dyplomatycznego oraz Rodaków ziemi czerniowieckiej - prezesów, członków organizacji polskich, nauczycieli języka polskiego i kierowników zespołów artystycznych.

Uczestnicy delegacji przez cały czas trwania wyjazdu wymieniali między sobą spostrzeżenia i uwagi m. in. na temat losu Polaków zamieszkujących Kresy, konfliktu na wschodzie Ukrainy, czy poziomu ukraińskiej infrastruktury.
Wyjazd przyniósł również wiele międzynarodowych kontaktów, które w przyszłości mogą zaowocować udaną współpracą na wielu płaszczyznach. 

W składzie delegacji znaleźli się:

- Krzysztof Jodełko, Przewodniczący Rady Miasta Łuków
- Krzysztof Głuchowski, Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego
- Jacek Misiuk, Dyrektor Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lublinie
- Ryszard Szczygieł, Naczelnik Wydziału Informatycznego Urzędu Miasta Łuków
- Edward Leśniak, Asystent Senatora RP Stanisława Gogacza
- Kazimierz i Antoni Jakubiak, Lokalni łukowscy przedsiębiorcy
- Bartłomiej Bryk, Przedstawiciel polskiej młodzieży
  

Uroczystości Noworoczne w Winnickim Okręgu Konsularnym 15-19.01.2015r

Uroczystości Noworoczne w Winnickim Okręgu Konsularnym w dniach 15-19.01.2015r. - Senator Stanisław Gogacz
Uroczystości Noworoczne w Winnickim Okręgu Konsularnym w dniach 15-19.01.2015r. - Senator Stanisław Gogacz
Uroczystości Noworoczne w Winnickim Okręgu Konsularnym w dniach 15-19.01.2015r. - Senator Stanisław Gogacz
Uroczystości Noworoczne w Winnickim Okręgu Konsularnym w dniach 15-19.01.2015r. - Senator Stanisław Gogacz
Uroczystości Noworoczne w Winnickim Okręgu Konsularnym w dniach 15-19.01.2015r. - Senator Stanisław Gogacz
Uroczystości Noworoczne w Winnickim Okręgu Konsularnym w dniach 15-19.01.2015r. - Senator Stanisław Gogacz
Uroczystości Noworoczne w Winnickim Okręgu Konsularnym w dniach 15-19.01.2015r. - Senator Stanisław Gogacz
Uroczystości Noworoczne w Winnickim Okręgu Konsularnym w dniach 15-19.01.2015r. - Senator Stanisław Gogacz
Uroczystości Noworoczne w Winnickim Okręgu Konsularnym w dniach 15-19.01.2015r. - Senator Stanisław Gogacz
Uroczystości Noworoczne w Winnickim Okręgu Konsularnym w dniach 15-19.01.2015r. - Senator Stanisław Gogacz
Uroczystości Noworoczne w Winnickim Okręgu Konsularnym w dniach 15-19.01.2015r. - Senator Stanisław Gogacz
Uroczystości Noworoczne w Winnickim Okręgu Konsularnym w dniach 15-19.01.2015r. - Senator Stanisław Gogacz
Uroczystości Noworoczne w Winnickim Okręgu Konsularnym w dniach 15-19.01.2015r. - Senator Stanisław Gogacz
Uroczystości Noworoczne w Winnickim Okręgu Konsularnym w dniach 15-19.01.2015r. - Senator Stanisław Gogacz
Uroczystości Noworoczne w Winnickim Okręgu Konsularnym w dniach 15-19.01.2015r. - Senator Stanisław Gogacz
Uroczystości Noworoczne w Winnickim Okręgu Konsularnym w dniach 15-19.01.2015r. - Senator Stanisław Gogacz
Uroczystości Noworoczne w Winnickim Okręgu Konsularnym w dniach 15-19.01.2015r. - Senator Stanisław Gogacz
Uroczystości Noworoczne w Winnickim Okręgu Konsularnym w dniach 15-19.01.2015r. - Senator Stanisław Gogacz
Uroczystości Noworoczne w Winnickim Okręgu Konsularnym w dniach 15-19.01.2015r. - Senator Stanisław Gogacz
Uroczystości Noworoczne w Winnickim Okręgu Konsularnym w dniach 15-19.01.2015r. - Senator Stanisław Gogacz
Uroczystości Noworoczne w Winnickim Okręgu Konsularnym w dniach 15-19.01.2015r. - Senator Stanisław Gogacz
Uroczystości Noworoczne w Winnickim Okręgu Konsularnym w dniach 15-19.01.2015r. - Senator Stanisław Gogacz
Uroczystości Noworoczne w Winnickim Okręgu Konsularnym w dniach 15-19.01.2015r. - Senator Stanisław Gogacz
Uroczystości Noworoczne w Winnickim Okręgu Konsularnym w dniach 15-19.01.2015r. - Senator Stanisław Gogacz
Uroczystości Noworoczne w Winnickim Okręgu Konsularnym w dniach 15-19.01.2015r. - Senator Stanisław Gogacz
Uroczystości Noworoczne w Winnickim Okręgu Konsularnym w dniach 15-19.01.2015r. - Senator Stanisław Gogacz
Uroczystości Noworoczne w Winnickim Okręgu Konsularnym w dniach 15-19.01.2015r. - Senator Stanisław Gogacz
Uroczystości Noworoczne w Winnickim Okręgu Konsularnym w dniach 15-19.01.2015r. - Senator Stanisław Gogacz
Uroczystości Noworoczne w Winnickim Okręgu Konsularnym w dniach 15-19.01.2015r. - Senator Stanisław Gogacz
Uroczystości Noworoczne w Winnickim Okręgu Konsularnym w dniach 15-19.01.2015r. - Senator Stanisław Gogacz
Uroczystości Noworoczne w Winnickim Okręgu Konsularnym w dniach 15-19.01.2015r. - Senator Stanisław Gogacz
Uroczystości Noworoczne w Winnickim Okręgu Konsularnym w dniach 15-19.01.2015r. - Senator Stanisław Gogacz
Uroczystości Noworoczne w Winnickim Okręgu Konsularnym w dniach 15-19.01.2015r. - Senator Stanisław Gogacz
Uroczystości Noworoczne w Winnickim Okręgu Konsularnym w dniach 15-19.01.2015r. - Senator Stanisław Gogacz
Uroczystości Noworoczne w Winnickim Okręgu Konsularnym w dniach 15-19.01.2015r. - Senator Stanisław Gogacz
Uroczystości Noworoczne w Winnickim Okręgu Konsularnym w dniach 15-19.01.2015r. - Senator Stanisław Gogacz
Uroczystości Noworoczne w Winnickim Okręgu Konsularnym w dniach 15-19.01.2015r. - Senator Stanisław Gogacz
Uroczystości Noworoczne w Winnickim Okręgu Konsularnym w dniach 15-19.01.2015r. - Senator Stanisław Gogacz
Uroczystości Noworoczne w Winnickim Okręgu Konsularnym w dniach 15-19.01.2015r. - Senator Stanisław Gogacz
Uroczystości Noworoczne w Winnickim Okręgu Konsularnym w dniach 15-19.01.2015r. - Senator Stanisław Gogacz
Uroczystości Noworoczne w Winnickim Okręgu Konsularnym w dniach 15-19.01.2015r. - Senator Stanisław Gogacz
Uroczystości Noworoczne w Winnickim Okręgu Konsularnym w dniach 15-19.01.2015r. - Senator Stanisław Gogacz
Uroczystości Noworoczne w Winnickim Okręgu Konsularnym w dniach 15-19.01.2015r. - Senator Stanisław Gogacz
Uroczystości Noworoczne w Winnickim Okręgu Konsularnym w dniach 15-19.01.2015r. - Senator Stanisław Gogacz
Uroczystości Noworoczne w Winnickim Okręgu Konsularnym w dniach 15-19.01.2015r. - Senator Stanisław Gogacz
Uroczystości Noworoczne w Winnickim Okręgu Konsularnym w dniach 15-19.01.2015r. - Senator Stanisław Gogacz
Uroczystości Noworoczne w Winnickim Okręgu Konsularnym w dniach 15-19.01.2015r. - Senator Stanisław Gogacz
Uroczystości Noworoczne w Winnickim Okręgu Konsularnym w dniach 15-19.01.2015r. - Senator Stanisław Gogacz
Uroczystości Noworoczne w Winnickim Okręgu Konsularnym w dniach 15-19.01.2015r. - Senator Stanisław Gogacz
Uroczystości Noworoczne w Winnickim Okręgu Konsularnym w dniach 15-19.01.2015r. - Senator Stanisław Gogacz
Uroczystości Noworoczne w Winnickim Okręgu Konsularnym w dniach 15-19.01.2015r. - Senator Stanisław Gogacz
Uroczystości Noworoczne w Winnickim Okręgu Konsularnym w dniach 15-19.01.2015r. - Senator Stanisław Gogacz
Uroczystości Noworoczne w Winnickim Okręgu Konsularnym w dniach 15-19.01.2015r. - Senator Stanisław Gogacz
Uroczystości Noworoczne w Winnickim Okręgu Konsularnym w dniach 15-19.01.2015r. - Senator Stanisław Gogacz
Uroczystości Noworoczne w Winnickim Okręgu Konsularnym w dniach 15-19.01.2015r. - Senator Stanisław Gogacz
Uroczystości Noworoczne w Winnickim Okręgu Konsularnym w dniach 15-19.01.2015r. - Senator Stanisław Gogacz
powrót
Debaty publiczne

Podsumowanie debaty z dnia 14.07.2012

W sobotniej debacie publicznej pt. „Lubelszczyzna nie zgadza się na prywatyzację Zakładów Azotowych Puławy” zorganizowanej przez Senatora RP Stanisława Gogacza oraz Komisję Międzyzakładową NSZZ Solidarność Zakładów Azotowych Puławy S.A. uczestniczyło ponad 100 osób.

Debata Publiczna w spr. prywatyzacji Zakładów Azotowych Puławy

Senator RP Stanisław Gogacz oraz Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Zakładów Azotowych Puławy S.A. zapraszają na DEBATĘ PUBLICZNĄ pt. „LUBELSZCZYZNA NIE ZGADZA SIĘ NA PRYWATYZACJĘ ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY”

© 2008 - 2019 | stanislawgogacz.pl
grafika multimedia eventplating