wielkość tekstu:

Aktualności

2015-03-09 14:42

List Senatora Stanisława Gogacza do darczyńców 15 Akcji Polacy - Rodakom

 
 

Szanowni Państwo  

                                 

Chciałbym serdecznie podziękować za to, że udało się nam wspólnie zorganizować kolejną 15-tą Akcję Polacy - Rodakom.
To dzięki tak wielkiej ofiarności Państwa obecna edycja Akcji, była kolejną w której następuje wzrost liczby wysyłanych paczek.
Tym razem ilość zebranych darów pozwoliła nam na przygotowanie aż 2700 paczek, czyli nastąpił wzrost w stosunku do poprzedniej zbiórki o ok. 900. Paczki zostały przygotowane dzięki pomocy uczniów, harcerzy, przedszkolaków oraz wolontariuszy w tej samej konwencji co poprzednio,  czyli jednakowej wielkości kartony z których każdy ważył od 15 do nawet 20 kg, co w sumie przekłada się na ponad 41 ton darów, a to już wymaga ogromnego wysiłku również fizycznego i za to bardzo dziękuję.
Większość bo ok. 2300 paczek zostało przekazanych na Ukrainę, natomiast ok. 400 paczek na Białoruś. Polacy na Ukrainie znaleźli się w trudnej sytuacji wojennej i dla nich te paczki są szczególnie ważne - o czym zresztą Państwo możecie się przekonać z lektury załączonych listów.
Dziękuję mieszkańcom poszczególnych miast i miejscowości z całej Polski za wspaniałe dary przekazywane w różnej formie, dziękuję polskiej dyplomacji, polskim Konsulom za pomoc w przewiezieniu darów, dziękuję przedstawicielom mass - mediów za promowanie Akcji. Dziękuję wszystkim,  którzy wspomagali Akcję.
Ja osobiście poprowadziłem konwój złożony z trzech busów, w których znalazło się prawie 700 paczek, które dotarły do Żytomierza, Gródka Podolskiego, Kamieńca Podolskiego i na Bukowinę oraz do mniejszych miejscowości.
Lektura listów od osób obdarowanych, osobiste przekazywanie paczek, jak również Państwa opinia wskazuje jasno na to, że powinniśmy Akcję Polacy - Rodakom dalej prowadzić i rozwijać. Dlatego, gdyby w tym roku udało się nam zorganizować kolejną edycję Akcji to wtedy będę bardzo Państwa prosił również o włączenie się w to wspólne dzieło integrujące nas Polaków mieszkających w Polsce z Polakami zza Wschodniej Granicy.
Jeszcze raz serdecznie dziękuję i gorąco pozdrawiam.
Na Święta Wielkanocne składam życzenia Wesołego Alleluja.

                                                                                                     Stanisław Gogacz
                                                                                                          Senator RP
 
powrót
Debaty publiczne

Podsumowanie debaty z dnia 14.07.2012

W sobotniej debacie publicznej pt. „Lubelszczyzna nie zgadza się na prywatyzację Zakładów Azotowych Puławy” zorganizowanej przez Senatora RP Stanisława Gogacza oraz Komisję Międzyzakładową NSZZ Solidarność Zakładów Azotowych Puławy S.A. uczestniczyło ponad 100 osób.

Debata Publiczna w spr. prywatyzacji Zakładów Azotowych Puławy

Senator RP Stanisław Gogacz oraz Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Zakładów Azotowych Puławy S.A. zapraszają na DEBATĘ PUBLICZNĄ pt. „LUBELSZCZYZNA NIE ZGADZA SIĘ NA PRYWATYZACJĘ ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY”

© 2008 - 2019 | stanislawgogacz.pl
grafika multimedia eventplating