wielkość tekstu:

Aktualności

2015-03-09 10:55
„Henryk Sienkiewicz Nauczyciel Pokoleń” - konferencja w Woli Gułowskiej - Senator Stanisław Gogacz

„Henryk Sienkiewicz Nauczyciel Pokoleń” - konferencja w Woli Gułowskiej

W dniu 7 marca 2015r. Senator Stanisław Gogacz uczestniczył w Woli Gułowskiej w konferencji, która odbyła się pod hasłem: „Henryk Sienkiewicz Nauczyciel Pokoleń”.

Organizatorami konferencji były trzy lubelskie instytucje: Wojewódzka Rada Towarzystw Regionalnych, Wojewódzki Ośrodek Kultury oraz Towarzystwo im. Henryka Sienkiewicza Zarząd Główny. Honorowy patronat nad konferencją objęli: Starosta Łukowski Janusz Kozioł oraz Wójt Gminy Adamów Sławomir Skwarek.
Konferencja rozpoczęła się o godz. 13.30 w Domu Kultury - Pomnik Czynu Bojowego Kleeberczyków od przemówienia prof. zw. dr hab. inż. Sławomira Partyckiego Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych. Po oficjalnych wystąpieniach zaproszeni goście mogli wysłuchać montażu słowno-muzycznego poświęconemu postaci Henryka Sienkiewicza w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Adamowie oraz uczniów Gimnazjum im. SGO Polesie w Adamowie.
O pisarzu zaś opowiadali m.in.: prof. zw. dr hab. Lech Ludorowski - Prezes Towarzystwa im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie oraz Barbara Wachowicz.

powrót
Debaty publiczne

Podsumowanie debaty z dnia 14.07.2012

W sobotniej debacie publicznej pt. „Lubelszczyzna nie zgadza się na prywatyzację Zakładów Azotowych Puławy” zorganizowanej przez Senatora RP Stanisława Gogacza oraz Komisję Międzyzakładową NSZZ Solidarność Zakładów Azotowych Puławy S.A. uczestniczyło ponad 100 osób.

Debata Publiczna w spr. prywatyzacji Zakładów Azotowych Puławy

Senator RP Stanisław Gogacz oraz Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Zakładów Azotowych Puławy S.A. zapraszają na DEBATĘ PUBLICZNĄ pt. „LUBELSZCZYZNA NIE ZGADZA SIĘ NA PRYWATYZACJĘ ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY”

Podsumowanie debaty z dnia 16.02.2011

W środowej debacie publicznej pt. „Tak dla Komendy Regionalnej Bazy Logistycznej w Stawach jako jednej z czterech struktur logistycznych Sił Zbrojnych RP”...

Debata Publiczna w spr. Komendy Reg. Bazy Logistycznej w Stawach - 16.02.2011

Senator RP Stanisław Gogacz oraz Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Wojska przy Jednostce Wojskowej Nr 4824 Stawy zapraszają na DEBATĘ PUBLICZNĄ...

Podsumowanie debaty z dnia 29.12.2010

Zorganizowana przez Senatora Stanisława Gogacza debata publiczna pt."Nie likwidacji Kliniki Stomatologicznej w Lublinie" zakończyła się przyjęciem poniżej zaprezentowanego stanowiska.

Debata Publiczna w spr. obrony Kliniki Stomatologicznej - 29.12.2010

Senator RP Stanisław Gogacz oraz pracownicy służby zdrowia wraz z pacjentami i mieszkańcami Lubelszczyzny zapraszają na DEBATĘ PUBLICZNĄ - NIE LIKWIDACJI KLINIKI STOMATOLOGICZNEJ W LUBLINIE -

© 2008 - 2018 | stanislawgogacz.pl

Fotograf Warszawa

grafika multimedia eventplating