wielkość tekstu:

Aktualności

2016-03-14 9:37
Konferencja Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny - Senator Stanisław Gogacz

Konferencja Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny

W dniach 5-6 marca 2016r. Senator RP Stanisław Gogacz uczestniczył w Konferencji Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny pt. „Wisła w Kulturze Lubelszczyzny”, która odbyła się w Puławach i w Gołębiu. konferencja naukowa poświęcona była symbolice i znaczeniu Wisły. Partnerem wydarzenia było Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

Konferencja odbyła się w Sali Kongresowej Pałacu Czartoryskich w Puławach. Otwarcia konferencji dokonał prof. zw. dr hab. inż. Sławomir Partycki - przewodniczący WRTR. W pierwszej części obrad uczestnicy wysłuchali wykładu wygłoszonego przez historyka i regionalistę prof. dr hab. Ryszarda Szczygła, który mówił o gospodarczej funkcji Wisły na terenach nadwiślańskich
w województwie lubelskim. W  dalszej części obrad uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznać się z bogactwem flory i fauny terenów nadwiślańskich okolic Puław i Kazimierza, zaprezentowano prace artystyczne. Część referatową zakończyło wystąpienie etnograf mgr Haliny Soleckiej, która zaprezentowała dawne zawody w rejonie nadwiślańskim Gminy Puławy i okolic.
Konferencji towarzyszyły również trzy wystawy. Pierwsza przygotowana przez Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym prezentująca wspaniałe fotografie pt. „Małopolski przełom Wisły z lotu ptaka" oraz dwie wystawy przygotowane przez Towarzystwo Przyjaciół Gołębia - wystawa produktów z wikliny oraz wystawa fotograficzna „Walory przyrodnicze Gminy Puławy".

Konferencja Wisła w Kulturze Lubelszczyzny

Konferencja Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny - Senator Stanisław Gogacz
Konferencja Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny - Senator Stanisław Gogacz
Konferencja Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny - Senator Stanisław Gogacz
Konferencja Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny - Senator Stanisław Gogacz
powrót
Debaty publiczne

Podsumowanie debaty z dnia 14.07.2012

W sobotniej debacie publicznej pt. „Lubelszczyzna nie zgadza się na prywatyzację Zakładów Azotowych Puławy” zorganizowanej przez Senatora RP Stanisława Gogacza oraz Komisję Międzyzakładową NSZZ Solidarność Zakładów Azotowych Puławy S.A. uczestniczyło ponad 100 osób.

Debata Publiczna w spr. prywatyzacji Zakładów Azotowych Puławy

Senator RP Stanisław Gogacz oraz Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Zakładów Azotowych Puławy S.A. zapraszają na DEBATĘ PUBLICZNĄ pt. „LUBELSZCZYZNA NIE ZGADZA SIĘ NA PRYWATYZACJĘ ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY”

Podsumowanie debaty z dnia 16.02.2011

W środowej debacie publicznej pt. „Tak dla Komendy Regionalnej Bazy Logistycznej w Stawach jako jednej z czterech struktur logistycznych Sił Zbrojnych RP”...

Debata Publiczna w spr. Komendy Reg. Bazy Logistycznej w Stawach - 16.02.2011

Senator RP Stanisław Gogacz oraz Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Wojska przy Jednostce Wojskowej Nr 4824 Stawy zapraszają na DEBATĘ PUBLICZNĄ...

Podsumowanie debaty z dnia 29.12.2010

Zorganizowana przez Senatora Stanisława Gogacza debata publiczna pt."Nie likwidacji Kliniki Stomatologicznej w Lublinie" zakończyła się przyjęciem poniżej zaprezentowanego stanowiska.

Debata Publiczna w spr. obrony Kliniki Stomatologicznej - 29.12.2010

Senator RP Stanisław Gogacz oraz pracownicy służby zdrowia wraz z pacjentami i mieszkańcami Lubelszczyzny zapraszają na DEBATĘ PUBLICZNĄ - NIE LIKWIDACJI KLINIKI STOMATOLOGICZNEJ W LUBLINIE -

© 2008 - 2018 | stanislawgogacz.pl

Fotograf Warszawa

grafika multimedia eventplating