wielkość tekstu:

Aktualności

2017-02-01 9:17
XVII-ta Akcja Polacy-Rodakom Spotkania Bożonarodzeniowe w Winnickim Okręgu Konsularnym w dniach 15 -18.01.2017r. - Senator Stanisław Gogacz

XVII-ta Akcja Polacy-Rodakom Spotkania Bożonarodzeniowe w Winnickim Okręgu Konsularnym w dniach 15 -18.01.2017r.

W dniach 15 – 18 stycznia 2017r. na Ukrainie gościła oficjalna delegacja na czele z Panem Senatorem RP Stanisławem Gogaczem. Wizyta na Kresach była odpowiedzią na zaproszenie Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Winnicy Pana Tomasza Olejniczaka na Spotkania Bożonarodzeniowe w Winnickim Okręgu Konsularnym. Wyjazd połączony był także z przekazaniem dla Polaków zza Wschodniej Granicy paczek świąteczno – noworocznych przygotowanych w ramach 17 Akcji Polacy – Rodakom.

W pierwszym dniu wizyty na Ukrainie część polskiej delegacji odwiedziła takie miejscowości jak: Nietyszyna - spotkanie z miejscowymi Polakami na czele z Panią Prezes Związku Polaków w Nietyszynie Wandą Szatkowską, Połonne - spotkanie z miejscowymi Polakami oraz władzami miasta i oświaty a także mieszkańcami Sławuty oraz Szepetówka, gdzie także przekazano biało-czerwone paczki świąteczno-noworoczne oraz odbyło się spotkanie z Panią Prezes ZPU w Szepetówce Walentyną Pasiecznik. Nie zabrakło podziękowań złożonych na ręce Pana Senatora za okazaną pomoc oraz za dary, które zostały zebrane w ramach Akcji Polacy - Rodakom. Ludzie opowiadali o swoim życiu, dzieląc się swoimi problemami oraz o tym jak dbają o rozwój polskiej kultury i języka. Ostatnią miejscowością tego dnia jaką odwiedziła polska delegacja był Latyczów, gdzie na ręce Kustosza Sanktuarium MB Latyczowskiej ks. Adama Przywuskiego przekazano również biało-czerwone paczki. Polskiej delegacji towarzyszył również Konsul RP w Winnicy Przemysław Szymański.

W pierwszym dniu wizyty na Ukrainie polska delegacja gościła również w Baranówce - partnerskim mieście Łukowa, gdzie m.in. Pan Ryszard Szczygieł Sekretarz Miasta Łuków oraz Pan Jerzy Siwiec Sekretarz Powiatu Łukowskiego przekazali na ręce Pani Ludmiły Chimicz Prezes Kulturalno - Oświatowego Stowarzyszenia „Polska Świetlica" w sumie 162 paczki świąteczno-noworoczne, które trafiły także do takich miejscowości jak: Marianówka, Lisówka, Jałyszów i Jawne. Tego dnia odbyło się także spotkanie z Anatolijem Duszko, merem Baranówki oraz miejscowymi Polakami. Dzieci przygotowały piękne występy artystyczne, śpiewały polskie piosenki i recytowały polską poezję. Nie zabrakło wspólnego kolędowania i dzielenia się opłatkiem.

Podczas drugiego dnia pobytu na Ukrainie przekazano paczki do takich miejscowości jak: Szaróweczka, Nowa Uszyca, Kamieniec Podolski oraz Bar, gdzie odbyło się spotkanie z miejscowymi Polakami zrzeszonymi przy Barskim Rejonowym Kulturalno - Oświatowym Towarzystwie Polaków im. Konfederatów Barskich w nowo wybudowanym Domu Kultury Polskiej na czele z Panią Dyrektor Domu Polskiego Małgorzatą Miedwiediewą oraz Panią Prezes Heleną Czerniak. W słowie skierowanym do Polaków, mieszkających w Barze, Senator Stanisław Gogacz podkreślił, że oprócz wartości materialnej paczki te mają znaczenie symboliczne sprowadzające się do emocjonalnej i duchowej łączności Polaków zamieszkałych na Ukrainie z Rodakami z Polski. Polskiej delegacji towarzyszył również Konsul Generalny RP w Winnicy Tomasz Olejniczak a także Konsul RP Wojciech Mrozowski.

Czerniowce, Storożyniec, Stara Huta oraz Piotrowce Dolne to miejscowości, które w trzecim dniu wyjazdu odwiedziła polska delegacja i przekazała paczki świąteczno - noworoczne dla Naszych Rodaków. Nie zabrakło wzruszających spotkań z polskimi rodzinami, występów artystycznych uczniów uczęszczających do polskich szkół gdzie wymieniano między sobą spostrzeżenia i uwagi na temat losu Polaków zamieszkujących Kresy czy konfliktu na wschodzie Ukrainy.

W środę 18 styczna br. w ostatnim dniu wizyty na Ukrainie, polska delegacja odwiedziła również Rzymskokatolicką Parafię Wszystkich Świętych w Chodorowie, gdzie przekazano paczki na ręce księdza Andrzeja Mihułka a także wysłuchano kolęd w wykonaniu miejscowych dzieci.

Wyjazd nie tylko przyniósł ogromną ilość wrażeń, emocji i wzruszeń ale także pozwolił na przekazanie osobiście prawie 1200 biało-czerwonych paczek z pośród 4300 zebranych w ramach 17-tej Akcji Polacy - Rodakom z których każda paczka ważyła prawie 20 kg. Wyjazd jeszcze bardziej Nam uświadomił, że Polska to Wspólnota łącząca wszystkich Polaków.

 


W składzie delegacji znaleźli się:


- Senator RP Stanisław Gogacz

- Jacek Misiuk, Dyrektor Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lublinie

- Ryszard Szczygieł, Sekretarz Miasta Łuków

- Jerzy Siwiec, Sekretarz Powiatu Łukowskiego

- Danuta Oksiutowicz, Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 7 „Szczęśliwa Siódemka" w Łukowie

- Bartłomiej Bryk, Pracownik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Łukowie

- Ireneusz Mateńko, Właściciel łukowskiej telewizji MASTER TV

- Wojciech Rożen, Pracownik Przedsiębiorstwa Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie

- Kazimierz Jakubiak, Właściciel Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego „Mel-Kan" w Ryżkach

- Robert Kosut, Pracownik Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Łukowie Spółka Akcyjna

- Ks. Piotr Wasyljew, Diecezja Siedlecka

- Paweł Pasik, Sierżant Sztabowy Komisariatu Policji w Stoczku Łukowskim

- Artur Kwapiński, Prezes Stowarzyszenia „Przeszłość-Przyszłości" w Puławach

- Michał Śmich, Członek Stowarzyszenia „Przeszłość-Przyszłości" w Puławach

- Jan Chmielnicki, kierowca

- Mieczysław Waśkowicz, kierowca

- Edward Górnik, kierowca

- Joanna Wojkowska-Weil, Koordynator Projektu w Fundacji PZU w Warszawie

- Piotr Krysiak, Pracownik PZU w Warszawie

- Janusz Kościuczyk, Operator filmowy

- Jacek Maciołek, Pracownik PZU w Warszawie

- Paweł Tokarski, Pracownik PZU w Warszawie

- Anna Szczygieł, Dyrektor Biura Senatora Stanisława Gogacza

Ukraina 15-18.01.2017r.

XVII-ta Akcja Polacy-Rodakom Spotkania Bożonarodzeniowe w Winnickim Okręgu Konsularnym w dniach 15 -18.01.2017r. - Senator Stanisław Gogacz
XVII-ta Akcja Polacy-Rodakom Spotkania Bożonarodzeniowe w Winnickim Okręgu Konsularnym w dniach 15 -18.01.2017r. - Senator Stanisław Gogacz
XVII-ta Akcja Polacy-Rodakom Spotkania Bożonarodzeniowe w Winnickim Okręgu Konsularnym w dniach 15 -18.01.2017r. - Senator Stanisław Gogacz
XVII-ta Akcja Polacy-Rodakom Spotkania Bożonarodzeniowe w Winnickim Okręgu Konsularnym w dniach 15 -18.01.2017r. - Senator Stanisław Gogacz
XVII-ta Akcja Polacy-Rodakom Spotkania Bożonarodzeniowe w Winnickim Okręgu Konsularnym w dniach 15 -18.01.2017r. - Senator Stanisław Gogacz
XVII-ta Akcja Polacy-Rodakom Spotkania Bożonarodzeniowe w Winnickim Okręgu Konsularnym w dniach 15 -18.01.2017r. - Senator Stanisław Gogacz
XVII-ta Akcja Polacy-Rodakom Spotkania Bożonarodzeniowe w Winnickim Okręgu Konsularnym w dniach 15 -18.01.2017r. - Senator Stanisław Gogacz
XVII-ta Akcja Polacy-Rodakom Spotkania Bożonarodzeniowe w Winnickim Okręgu Konsularnym w dniach 15 -18.01.2017r. - Senator Stanisław Gogacz
XVII-ta Akcja Polacy-Rodakom Spotkania Bożonarodzeniowe w Winnickim Okręgu Konsularnym w dniach 15 -18.01.2017r. - Senator Stanisław Gogacz
XVII-ta Akcja Polacy-Rodakom Spotkania Bożonarodzeniowe w Winnickim Okręgu Konsularnym w dniach 15 -18.01.2017r. - Senator Stanisław Gogacz
XVII-ta Akcja Polacy-Rodakom Spotkania Bożonarodzeniowe w Winnickim Okręgu Konsularnym w dniach 15 -18.01.2017r. - Senator Stanisław Gogacz
XVII-ta Akcja Polacy-Rodakom Spotkania Bożonarodzeniowe w Winnickim Okręgu Konsularnym w dniach 15 -18.01.2017r. - Senator Stanisław Gogacz
XVII-ta Akcja Polacy-Rodakom Spotkania Bożonarodzeniowe w Winnickim Okręgu Konsularnym w dniach 15 -18.01.2017r. - Senator Stanisław Gogacz
XVII-ta Akcja Polacy-Rodakom Spotkania Bożonarodzeniowe w Winnickim Okręgu Konsularnym w dniach 15 -18.01.2017r. - Senator Stanisław Gogacz
XVII-ta Akcja Polacy-Rodakom Spotkania Bożonarodzeniowe w Winnickim Okręgu Konsularnym w dniach 15 -18.01.2017r. - Senator Stanisław Gogacz
XVII-ta Akcja Polacy-Rodakom Spotkania Bożonarodzeniowe w Winnickim Okręgu Konsularnym w dniach 15 -18.01.2017r. - Senator Stanisław Gogacz
powrót
Debaty publiczne

Podsumowanie debaty z dnia 14.07.2012

W sobotniej debacie publicznej pt. „Lubelszczyzna nie zgadza się na prywatyzację Zakładów Azotowych Puławy” zorganizowanej przez Senatora RP Stanisława Gogacza oraz Komisję Międzyzakładową NSZZ Solidarność Zakładów Azotowych Puławy S.A. uczestniczyło ponad 100 osób.

Debata Publiczna w spr. prywatyzacji Zakładów Azotowych Puławy

Senator RP Stanisław Gogacz oraz Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Zakładów Azotowych Puławy S.A. zapraszają na DEBATĘ PUBLICZNĄ pt. „LUBELSZCZYZNA NIE ZGADZA SIĘ NA PRYWATYZACJĘ ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY”

© 2008 - 2019 | stanislawgogacz.pl
grafika multimedia eventplating