wielkość tekstu:

Aktualności

2019-02-13 11:01

Walne zebranie sprawozdawcze OSP Nurzyna

W dniu 09 lutego 2019r. Senator RP Stanisław Gogacz uczestniczył w walnym zebraniu sprawozdawczym OSP w Nurzynie. Po przedstawieniu porządku zabrania i jego zatwierdzeniu przystąpiono do wybrania przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz Komisji Uchwał i Wniosków. Następnie przedstawiono sprawozdania z działalności OSP za miniony okres, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Po udzieleniu absolutorium uchwalony został roczny plan działania i budżet na 2019r.

powrót
Debaty publiczne

Podsumowanie debaty z dnia 14.07.2012

W sobotniej debacie publicznej pt. „Lubelszczyzna nie zgadza się na prywatyzację Zakładów Azotowych Puławy” zorganizowanej przez Senatora RP Stanisława Gogacza oraz Komisję Międzyzakładową NSZZ Solidarność Zakładów Azotowych Puławy S.A. uczestniczyło ponad 100 osób.

Debata Publiczna w spr. prywatyzacji Zakładów Azotowych Puławy

Senator RP Stanisław Gogacz oraz Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Zakładów Azotowych Puławy S.A. zapraszają na DEBATĘ PUBLICZNĄ pt. „LUBELSZCZYZNA NIE ZGADZA SIĘ NA PRYWATYZACJĘ ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY”

© 2008 - 2019 | stanislawgogacz.pl
grafika multimedia eventplating