wielkość tekstu:

Aktualności

2010-08-16 16:36

90. rocznica wojny polsko – bolszewickiej

Dnia 15 sierpnia 2010 roku Senator Stanisław Gogacz na zaproszenie Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie oraz Związku Polaków na Białorusi wziął udział w uroczystościach związanych z 90 rocznicą wojny polsko – bolszewickiej.

Wojna polsko - rosyjska wybuchła 14 lutego 1919 roku. Fakt zawarcia 11 listopada 1918 roku w Compiègne rozejmu Niemiec z państwami Ententy, po którym wojska niemieckie wycofały się z Obszaru Głównodowodzącego Wschodu („Ober - est") stał się przyczyną wybuchu wojny, ze względu na chęć rozszerzenia rewolucji poza Rosję. Działania wojenne zakończyły się 18 października 1920 roku, natomiast 18 marca 1921 roku podpisano traktat pokojowy, w którym ustalono granicę polsko - radziecką.

W tym roku uroczystości odbywały się na cmentarzu wojskowym i cmentarzu pobernardyńskim w Grodnie, przy mogiłach wojskowych na cmentarzu w Łunnie, Wołpie i Rosi, gdzie złożono wiązanki. Msza święta została odprawiona na cmentarzu wojskowym w Wołkowysku. Kwiaty złożono również na grobach żołnierzy w Brzostowicy Wielkiej i Słonimiu.  

powrót
Debaty publiczne

Podsumowanie debaty z dnia 14.07.2012

W sobotniej debacie publicznej pt. „Lubelszczyzna nie zgadza się na prywatyzację Zakładów Azotowych Puławy” zorganizowanej przez Senatora RP Stanisława Gogacza oraz Komisję Międzyzakładową NSZZ Solidarność Zakładów Azotowych Puławy S.A. uczestniczyło ponad 100 osób.

Debata Publiczna w spr. prywatyzacji Zakładów Azotowych Puławy

Senator RP Stanisław Gogacz oraz Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Zakładów Azotowych Puławy S.A. zapraszają na DEBATĘ PUBLICZNĄ pt. „LUBELSZCZYZNA NIE ZGADZA SIĘ NA PRYWATYZACJĘ ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY”

© 2008 - 2019 | stanislawgogacz.pl
grafika multimedia eventplating