wielkość tekstu:

Debaty publiczne

2009-12-12 12:40

Podsumowanie debaty z dnia 10.12.2009

Podczas czwartkowej debaty publicznej dotyczącej polityki finansowej Lubelskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia oraz restrukturyzacji niektórych lubelskich szpitali Senator Stanisław Gogacz wraz z obecnymi na debacie lekarzami, pielęgniarkami, związkowcami oraz pacjentami przyjęli poniższe stanowisko.

STANOWISKO

z dnia 10.12.2009 roku

 My podpisani - pod tym stanowiskiem - Mieszkańcy Lubelszczyzny, związkowcy, lekarze, pielęgniarki, pozostali pracownicy i pacjenci wyrażamy swój ostry sprzeciw wobec polityki zdrowotnej NFZ i jej wpływu na funkcjonowanie ochrony zdrowia w województwie lubelskim, a jednocześnie solidaryzujemy się z dyrektorami szpitali w ich walce o kontrakty adekwatne do potrzeb zdrowotnych mieszkańców naszego województwa. Informacja o zmianie podziału środków finansowych polegająca na zmniejszeniu nakładów na szpitale i świadczenia specjalistyczne o 10 - 15% stanowi zagrożenie dla działalności szpitali i związanych z nimi  poradni specjalistycznych. Nie płacenie szpitalom przez Lubelski Oddział NFZ za tzw. nadwykonania (niezapłacone 2 półrocze 2008r. i 1 półrocze 2009 r.) doprowadziło do odwoływania zaplanowanych zabiegów specjalistycznych oraz przyjęć w poradniach szpitalnych. Zamiast obiecanej jeszcze na początku roku koncepcji otwartych konkursów - Fundusz oferuje w zamian aneksy do obowiązujących umów. Aneksy te zakładają obniżenie kontraktów średnio o 15%, jednocześnie zobowiązując szpitale do kontynuowania umów z NFZ bez względu na ich wartość, w nadziei, że może pieniądze się znajdą. Kontrowersje musi budzić fakt, że obniżki dotyczą tylko i wyłącznie lecznictwa zamkniętego tj. szpitali. Przyszłoroczny kontrakt na świadczenia w lecznictwie zamkniętym zmniejszony o 10 - 15% to np. dla Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie oznacza 23 mln złotych mniej, czyli tyle ile Lubelszczyzna otrzymała w wyniku wprowadzenia korzystniejszego algorytmu. Natomiast dla szpitali powiatowych zmniejszone o 15% kontrakty to 3 do 5 mln złotych mniej dla szpitala. To konieczność zamykania oddziałów szpitalnych, to jeszcze dłuższe kolejki chorych oczekujących na leczenie. Np. szpital w Puławach, który posiadał dotychczasowy kontrakt niższy niż próg rentowności, otrzymuje obecnie propozycję kontraktu na 2010 rok niższego o 5 mln złotych w stosunku do roku ubiegłego. Podpisanie przez szpital tego kontraktu oznacza ograniczenie liczby pacjentów o około 6 - 7 tysięcy i likwidację co najmniej 6 spośród istniejących obecnie oddziałów. Nadwykonania puławskiego szpitala zamykają się sumą około 16 mln zł i stanowią około połowy zadłużenia jednostki. W sumie NFZ nie zapłacił szpitalom lubelskim ponad 126 mln złotych za tzw. nadwykonania. Jeżeli chodzi o podział środków na służbę zdrowia to sytuacja na Lubelszczyźnie jest najgorsza w całej Polsce.

Dlatego domagamy się od NFZ:

1.    Zapłaty należności świadczeniodawcom z tytułu świadczeń ponadlimitowych za rok 2008 i 2009.

2.    Umożliwienia szpitalom Lubelszczyzny podpisania umów w wysokości umożliwiającej zapewnienie mieszkańcom naszego województwa specjalistycznej opieki zdrowotnej, czyli kontraktu na poziomie dwukrotnej wartości świadczeń wykonanych w I półroczu 2009 roku.    

3.    Domagamy się uruchomienia dotacji celowej z budżetu państwa wyrównującej niedobór środków finansowych na działalność szpitali.

powrót
Debaty publiczne

Podsumowanie debaty z dnia 14.07.2012

W sobotniej debacie publicznej pt. „Lubelszczyzna nie zgadza się na prywatyzację Zakładów Azotowych Puławy” zorganizowanej przez Senatora RP Stanisława Gogacza oraz Komisję Międzyzakładową NSZZ Solidarność Zakładów Azotowych Puławy S.A. uczestniczyło ponad 100 osób.

Debata Publiczna w spr. prywatyzacji Zakładów Azotowych Puławy

Senator RP Stanisław Gogacz oraz Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Zakładów Azotowych Puławy S.A. zapraszają na DEBATĘ PUBLICZNĄ pt. „LUBELSZCZYZNA NIE ZGADZA SIĘ NA PRYWATYZACJĘ ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY”

© 2008 - 2019 | stanislawgogacz.pl
grafika multimedia eventplating