wielkość tekstu:

Debaty publiczne

2010-12-23 15:24

Debata Publiczna w spr. obrony Kliniki Stomatologicznej - 29.12.2010

Senator RP Stanisław Gogacz oraz pracownicy służby zdrowia wraz z pacjentami i mieszkańcami Lubelszczyzny zapraszają na DEBATĘ PUBLICZNĄ - NIE LIKWIDACJI KLINIKI STOMATOLOGICZNEJ W LUBLINIE -

Uczestnicy debaty zdecydują o przyjęciu następującego stanowiska:

„Stomatologiczne Centrum Kliniczne w Lublinie - będąc modelowym przykładem połączenia nauki i lecznictwa - bardzo dobrze wpisało się w potrzeby zdrowotne regionu, dlatego my Mieszkańcy Lubelszczyzny oczekujemy od Narodowego Funduszu Zdrowia jako płatnika oraz od Uniwersytetu Medycznego w Lublinie jako Organu założycielskiego doprowadzenia do zawarcia nowego Kontraktu na świadczenia stomatologiczne, tak aby jedyny w tej dziedzinie na Lubelszczyźnie świadczeniodawca o statusie kliniki mógł dalej bez przeszkód funkcjonować."  

 

 Debata odbędzie się w środę 29 grudnia 2010r.

   o godzinie 16.00  w Lublinie przy ul. Królewskiej 3

w sali konferencyjnej (niski parter).

Program debaty:

16.00 - prezentacja stanowiska przez Senatora Stanisława Gogacza

16.30 - wystąpienie przedstawiciela pracowników

16.45 - wystąpienie przedstawiciela pacjentów

17.00 - wystąpienia uczestników

17.30 - przyjęcie stanowiska

powrót
Debaty publiczne

Podsumowanie debaty z dnia 14.07.2012

W sobotniej debacie publicznej pt. „Lubelszczyzna nie zgadza się na prywatyzację Zakładów Azotowych Puławy” zorganizowanej przez Senatora RP Stanisława Gogacza oraz Komisję Międzyzakładową NSZZ Solidarność Zakładów Azotowych Puławy S.A. uczestniczyło ponad 100 osób.

Debata Publiczna w spr. prywatyzacji Zakładów Azotowych Puławy

Senator RP Stanisław Gogacz oraz Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Zakładów Azotowych Puławy S.A. zapraszają na DEBATĘ PUBLICZNĄ pt. „LUBELSZCZYZNA NIE ZGADZA SIĘ NA PRYWATYZACJĘ ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY”

Podsumowanie debaty z dnia 16.02.2011

W środowej debacie publicznej pt. „Tak dla Komendy Regionalnej Bazy Logistycznej w Stawach jako jednej z czterech struktur logistycznych Sił Zbrojnych RP”...

Debata Publiczna w spr. Komendy Reg. Bazy Logistycznej w Stawach - 16.02.2011

Senator RP Stanisław Gogacz oraz Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Wojska przy Jednostce Wojskowej Nr 4824 Stawy zapraszają na DEBATĘ PUBLICZNĄ...

Podsumowanie debaty z dnia 29.12.2010

Zorganizowana przez Senatora Stanisława Gogacza debata publiczna pt."Nie likwidacji Kliniki Stomatologicznej w Lublinie" zakończyła się przyjęciem poniżej zaprezentowanego stanowiska.

Debata Publiczna w spr. obrony Kliniki Stomatologicznej - 29.12.2010

Senator RP Stanisław Gogacz oraz pracownicy służby zdrowia wraz z pacjentami i mieszkańcami Lubelszczyzny zapraszają na DEBATĘ PUBLICZNĄ - NIE LIKWIDACJI KLINIKI STOMATOLOGICZNEJ W LUBLINIE -

© 2008 - 2018 | stanislawgogacz.pl

Fotograf Warszawa

grafika multimedia eventplating