wielkość tekstu:

Debaty publiczne

2010-02-24 11:46

Podsumowanie debaty z dnia 20.02.2010

Efektem sobotniej debaty zorganizowanej przez Senatora Stanisława Gogacza było podjęcie przez jej uczestników trzech stanowisk. Zostały one przekazne m.in. do Minister Zdrowia, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Wojewody Lubelskiego oraz Marszałka Województwa Lubelskiego.

 
 
 
Minister Zdrowia Ewa Kopacz

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Jacek Paszkiewicz
Stanowisko nr 1 z dnia 20.02.2010r.


Uczestnicy Debaty Publicznej zorganizowanej przez Senatora Stanisława Gogacza oraz Zespół Roboczy d.s. Ratowania Publicznego Szpitala im. Jana Bożego wraz ze Związkami Zawodowymi wyrażają dezaprobatę w związku z prowadzoną polityką finansową NFZ Oddział Lubelski.

W odpowiedzi na oświadczenie senatorskie Stanisława Gogacza z dnia 07.01.2010 roku. Prezes NFZ Jacek Paszkiewicz stwierdza, że: „ ... w wyniku zmian planu finansowego NFZ na rok 2010 środki na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w Lubelskim OW NFZ zostały ustalone na poziomie 2 957 928 tys. zł, tj. 101,85% wartości planu finansowego na 2009 rok, obowiązującego w dniu 30 czerwca 2009 roku, w tym na leczenie szpitalne 1 426 857 tys. zł, tj. 119,35% wartości planu pierwotnego na 2010 rok, wynoszącego 1 195508 tys. zł oraz 101,27% wartości planu finansowego na 2009 r. Obowiązującego w dniu 30 czerwca 2009 roku wynoszącego 1 408 919 tys. zł ...".

Natomiast sygnały jakie do nas docierają od zaniepokojonych świadczeniodawców wskazują aby jeszcze raz postawić pytanie Lubelskiemu Oddziałowi NFZ czy rzeczywiście - szczególnie jeżeli chodzi o lecznictwo Szpitalne - mamy do dyspozycji przytoczone wcześniej środki.

Np. Samodzielny Publiczny ZOZ w Łukowie wraz z Radą Społeczną zwraca się „ ... z gorącą prośbą o podjęcie działań i współpracy w rozmowach w sprawie kontraktów na rok 2010, wobec dramatycznej sytuacji w jakiej znalazł się nasz Zakład w związku z ograniczeniem środków na szpitale przez NFZ. Utrzymanie kontraktów nie mniejszych niż wg wykonania za rok 2009 jest konieczne również z uwagi na systemowe podwyżki wynagrodzeń wynikających z przepisów ustawy z dnia 22 lipca 2006 roku ...". I dalej czytamy w tymże piśmie: „ ... musimy bronić się przed zapaścią, która jest nieuchronna jeżeli nastąpi realizacja planu finansowego na rok 2010 ...".

W piśmie przesłanym przez pięć związków zawodowych działających przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie czytamy m.in.: „ ... obniżenie kontraktu na rok 2010, bądź nawet utrzymanie go na obecnym poziomie nie znajduje jakichkolwiek racjonalnych przesłanek i budzi ogromne zaniepokojenie. Zaniechanie podjęcia działań w tym kierunku skutkować będzie nie tylko zapaścią finansową ZOZ-ów, ale także postawi pod znakiem zapytania zasadność i celowość polityki zdrowotnej prowadzonej w naszym regionie ...".

Takich sygnałów pełnych troski odnośnie kontraktów świadczeń zdrowotnych na 2010 rok jest bardzo dużo. Dochodzą do tego jeszcze problemy z wyegzekwowaniem zapłaty na świadczenia ponadlimitowe. Dlatego należy postawić pytanie NFZ: czy to prawda, że zostają obniżone koszty kontraktowania świadczeń zdrowotnych przy równoczesnym podniesieniu wymogów stawianym świadczeniodawcom. A jeżeli tak, to jakie są tego powody i jak to się ma do odpowiednich zapisów przywołanego w tym piśmie planu finansowego NFZ.

Oprócz postawionych pytań uczestnicy Debaty Publicznej są zwolennikami podwyższenia składki zdrowotnej przekazywanej do NFZ, a także oczekują, że w kwestii finansowania świadczeń zdrowotnych wszystkie województwa będą traktowane podobnie, realizując w ten sposób obowiązującą w Unii Europejskiej zasadę spójności.Stanisław Gogacz

Senator RP

oraz ponad 100 Uczestników Debaty Publicznej

Minister Zdrowia Ewa Kopacz

Wojewoda Lubelski Genowefa Tokarska

Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Grabczuk

Stanowisko nr 2 z dnia 20.02.2010r.


Uczestnicy Debaty Publicznej zorganizowanej przez Senatora Stanisława Gogacza oraz Zespół Roboczy d.s. Ratowania Publicznego Szpitala im. Jana Bożego wraz ze Związkami Zawodowymi działającymi w Okręgowym Szpitalu Kolejowym wyrażają ostry sprzeciw wobec zamiaru likwidacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Okręgowym Szpitalu Kolejowym. Jest czymś wysoce niezrozumiałym, aby nie przedstawiając konkretnych argumentów, pomijając dobro chorego tak po prostu likwidować Szpitalny Oddział Ratunkowy na którym przebywało i leczyło się w roku 2007 - 15245 osób, w roku 2008 - 16162 osób, a w roku 2009 - 15920 osób. Jak można odpowiedzialnie i świadomie podejmować decyzję o likwidacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w sytuacji gdy dane statystyczne mówią nam, że w Polsce w wypadkach komunikacyjnych umiera cztery razy więcej poszkodowanych niż w krajach Europy Zachodniej, a jedynie co drugiej ofierze wypadku udzielana jest pomoc w pełnym zakresie. Jak bardzo poważne trzeba by było mieć argumenty za likwidacją powstałego w wielkim trudzie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w sytuacji kiedy w Polsce spośród wszystkich zmarłych ofiar wypadków 50 % umiera w okresie przed szpitalnym - podobny wskaźnik ma Ghana, Meksyk - 40 % natomiast w USA odpowiednio 21 %.

Jeżeli weźmiemy pod uwagę czas oczekiwania na pomoc to w Polsce wynosi średnio 20 min. czyli dwa i pół razy więcej niż przewidują standardy europejskie. Ewentualna likwidacja SOR - u w OSK powyższe - negatywne statystyki dla zabezpieczenia ratowniczego województwa lubelskiego jeszcze bardziej by pogarszała, dlatego nie ma zgody na takie działanie.

Proszę o poinformowanie mnie na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy „o wykonywaniu mandatu posła i senatora" z dnia 9 maja 1996 r., kto podjął decyzję o likwidacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Okręgowym Szpitalu Kolejowym oraz czym to uzasadnia.Stanisław Gogacz

Senator RP

oraz ponad 100 Uczestników Debaty Publicznej


Minister Zdrowia Ewa Kopacz

Wojewoda Lubelski Genowefa Tokarska

Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Tokarski

 


Stanowisko nr 3 z dnia 20.02.2010 r.


Uczestnicy Debaty Publicznej zorganizowanej przez Senatora Stanisława Gogacza oraz Zespół Roboczy d.s. Ratowania Publicznego Szpitala im. Jana Bożego wraz ze Związkami Zawodowymi działającymi w Okręgowym Szpitalu Kolejowym wyrażają ostry sprzeciw wobec zamiarów wyprowadzenia ze struktur Szpitala Publicznego im. Jana Bożego usług Laboratorium Centralnego. Jest czymś niezrozumiałym a nawet zatrważającym, aby z taką łatwością projektować tak bardzo ryzykowną - dla bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Lubelszczyzny - decyzję. A wszystko to miałoby się dziać z pominięciem argumentów najbardziej zorientowanego w tym obszarze zdrowia środowiska, jakim jest samorząd zawodowy diagnostów laboratoryjnych. A przecież medyczne laboratorium diagnostyczne, które prowadzi działalność medyczną w zakresie świadczeń zdrowotnych w tym analityki medycznej, mikrobiologii oraz toksykologii czy też prątka gruźlicy - w województwie lubelskim leżącym przy granicy - jest szczególnie potrzebne.

Wyniki badań laboratoryjnych i wdrożone dalsze postępowanie diagnostyczno - terapeutyczne mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo zdrowia i życia leczonych w szpitalu pacjentów. Dlatego uczestnicy Debaty Publicznej mając świadomość ogromnego ryzyka dla bezpieczeństwa zdrowotnego, jakie miałaby taka decyzja są przeciwni wyprowadzeniu ze struktur Publicznego Szpitala im. Jana Bożego Laboratorium Diagnostycznego.

Proszę też o poinformowanie mnie na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. „o wykonywaniu mandatu posła i senatora", kto podjął decyzję o wyprowadzeniu ze struktur Szpitala Publicznego im. Jana Bożego Laboratorium Centralnego oraz czym jest to uzasadniane.Stanisław Gogacz

Senator RP

oraz ponad 100 Uczestników Debaty Publicznej
powrót
Debaty publiczne

Podsumowanie debaty z dnia 14.07.2012

W sobotniej debacie publicznej pt. „Lubelszczyzna nie zgadza się na prywatyzację Zakładów Azotowych Puławy” zorganizowanej przez Senatora RP Stanisława Gogacza oraz Komisję Międzyzakładową NSZZ Solidarność Zakładów Azotowych Puławy S.A. uczestniczyło ponad 100 osób.

Debata Publiczna w spr. prywatyzacji Zakładów Azotowych Puławy

Senator RP Stanisław Gogacz oraz Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Zakładów Azotowych Puławy S.A. zapraszają na DEBATĘ PUBLICZNĄ pt. „LUBELSZCZYZNA NIE ZGADZA SIĘ NA PRYWATYZACJĘ ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY”

© 2008 - 2019 | stanislawgogacz.pl
grafika multimedia eventplating