wielkość tekstu:

Debaty publiczne

2010-02-15 09:26

Debata nt. perspektyw działalności Szpitala im. J. Bożego i Szpitala Kolejowego - 20.02.2010

Senator RP Stanisław Gogacz oraz Zespół Roboczy ds. Ratowania Publicznego Szpitala im. Jana Bożego wraz ze Związkami Zawodowymi zapraszają na

DEBATĘ PUBLICZNĄ

w której wezmą udział lekarze, pielęgniarki, pozostali pracownicy oraz pacjenci i mieszkańcy Lubelszczyzny.

Celem debaty jest publiczne postawienie pytań - instytucjom za to odpowiedzialnym - co do obaw przedstawicieli Załóg Szpitala im. Jana Bożego i Okręgowego Szpitala Kolejowego odnośnie najbliższej perspektywy działalności tych jednostek.Uczestnicy debaty zdecydują również o przyjęciu stanowisk:

1 Stanowisko (projekt):

Wyrażenie dezaprobaty wobec polityki finansowej NFZ w kontekście odmowy zapłaty szpitalom Lubelszczyzny za tzw. ponad limity oraz proponowanie szpitalom kontraktów na 2010r. drastycznie niższych niż to było w roku 2009.2 Stanowisko (projekt):

Ocena zamiaru likwidacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Lublinie w sytuacji gdy liczba pacjentów tam leczonych w 2007 roku wynosiła 15 245 osób, natomiast w 2008 roku odpowiednio 16 162, a w roku 2009 odpowiednio 15 920.3 Stanowisko (projekt):

Wyrażenie sprzeciwu wobec wciąż nie odwołanych planów przekształcenia Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w spółkę prawa handlowego.Debata odbędzie się w sobotę 20 lutego 2010r.

o godzinie 10.00 w Lublinie przy ul. Królewskiej 3

w sali konferencyjnej (niski parter).
Program debaty:

10.00 - otwarcie debaty i prezentacja problemu przez Senatora Stanisława Gogacza

10.30 - dyskusja i pytania co do 1-szego Stanowiska

11.15 - dyskusja i pytania co do 2-ego Stanowiska

11.45 - dyskusja i pytania co do 3-ego Stanowiska

12.00 - ogłoszenie przyjętych stanowisk i zakończenie obrad.Przypominamy o zakazie parkowania przy ul. Królewskiej.
powrót
Debaty publiczne

Podsumowanie debaty z dnia 14.07.2012

W sobotniej debacie publicznej pt. „Lubelszczyzna nie zgadza się na prywatyzację Zakładów Azotowych Puławy” zorganizowanej przez Senatora RP Stanisława Gogacza oraz Komisję Międzyzakładową NSZZ Solidarność Zakładów Azotowych Puławy S.A. uczestniczyło ponad 100 osób.

Debata Publiczna w spr. prywatyzacji Zakładów Azotowych Puławy

Senator RP Stanisław Gogacz oraz Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Zakładów Azotowych Puławy S.A. zapraszają na DEBATĘ PUBLICZNĄ pt. „LUBELSZCZYZNA NIE ZGADZA SIĘ NA PRYWATYZACJĘ ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY”

© 2008 - 2019 | stanislawgogacz.pl
grafika multimedia eventplating