wielkość tekstu:

Debaty publiczne

2009-09-28 10:02

Debata nt. dostępności świadczeń zdrowotnych - 3.10.2009

Senator RP Stanisław Gogacz oraz Ruch Odbudowy Polski Okręg Lubelski zapraszają na DEBATĘ PUBLICZNĄ pt. „Dostępność świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Lubelszczyzny w związku z restrukturyzacją szpitali wojewódzkich w tym możliwą likwidacją Szpitala im. Jana Bożego".

Debata odbędzie się w sobotę 3 października 2009r.

w Lublinie przy ul. Królewskiej 3

w sali konferencyjnej (niski parter).

W debacie wezmą udział mieszkańcy Lublina i Lubelszczyzny, medycy, związkowcy oraz pacjenci, a celem spotkania będzie przyjęcie oświadczenia oceniającego restrukturyzację szpitali.Program debaty:

10.00 - otwarcie debaty i wprowadzenie do tematyki - Senator Stanisław Gogacz

10.30 - stanowisko Samorządu i Związku Zawodowego Lekarzy

10.45 - stanowisko Samorządu i Związku Zawodowego Pielęgniarek

11.00 - stanowisko NSZZ „Solidarność" Regionu Lubelskiego

11.15 - wystąpienia uczestników debaty (do 3 minut)

12.00 - przyjęcie oświadczenia przez uczestników debaty

12.30 - konferencja prasowa

13.00 - zakończenie debatyPrzewodniczący ROP Okręg Lubelski

Stanisław Gogacz
Senator RP
powrót
Debaty publiczne

Podsumowanie debaty z dnia 14.07.2012

W sobotniej debacie publicznej pt. „Lubelszczyzna nie zgadza się na prywatyzację Zakładów Azotowych Puławy” zorganizowanej przez Senatora RP Stanisława Gogacza oraz Komisję Międzyzakładową NSZZ Solidarność Zakładów Azotowych Puławy S.A. uczestniczyło ponad 100 osób.

Debata Publiczna w spr. prywatyzacji Zakładów Azotowych Puławy

Senator RP Stanisław Gogacz oraz Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Zakładów Azotowych Puławy S.A. zapraszają na DEBATĘ PUBLICZNĄ pt. „LUBELSZCZYZNA NIE ZGADZA SIĘ NA PRYWATYZACJĘ ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY”

Podsumowanie debaty z dnia 16.02.2011

W środowej debacie publicznej pt. „Tak dla Komendy Regionalnej Bazy Logistycznej w Stawach jako jednej z czterech struktur logistycznych Sił Zbrojnych RP”...

Debata Publiczna w spr. Komendy Reg. Bazy Logistycznej w Stawach - 16.02.2011

Senator RP Stanisław Gogacz oraz Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Wojska przy Jednostce Wojskowej Nr 4824 Stawy zapraszają na DEBATĘ PUBLICZNĄ...

Podsumowanie debaty z dnia 29.12.2010

Zorganizowana przez Senatora Stanisława Gogacza debata publiczna pt."Nie likwidacji Kliniki Stomatologicznej w Lublinie" zakończyła się przyjęciem poniżej zaprezentowanego stanowiska.

Debata Publiczna w spr. obrony Kliniki Stomatologicznej - 29.12.2010

Senator RP Stanisław Gogacz oraz pracownicy służby zdrowia wraz z pacjentami i mieszkańcami Lubelszczyzny zapraszają na DEBATĘ PUBLICZNĄ - NIE LIKWIDACJI KLINIKI STOMATOLOGICZNEJ W LUBLINIE -

© 2008 - 2018 | stanislawgogacz.pl

Fotograf Warszawa

grafika multimedia eventplating