wielkość tekstu:

Praca w senacie

2016-07-04
18. posiedzenie Senatu RP - 19.05.2016r.

Oświadczenie złożone przez Senatora RP Stanisława Gogacza skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła w sprawie działań restrukturyzacyjnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Puławach.

WIĘCEJ
2016-05-05
14. posiedzenie Senatu RP - 07.04.2016 r

Oświadczenie złożone przez Senatora RP Stanisława Gogacza skierowana do marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego oraz do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła w sprawie upamiętnienia osoby i dokonań prof. Ireneusza Roszkowskiego w 20. rocznicę jego śmierci.

WIĘCEJ
2016-03-30
9. posiedzenie Senatu RP - 30.01.2016 r.

Oświadczenie Senatora RP Stanisława Gogacza skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego w sprawie wniosków złożonych przez Kościół Rektoralny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej w Lublinie do programu ministra kultury „Dziedzictwo kulturowe – Ochrona zabytków” w 2016 r.

WIĘCEJ
2015-09-23
81. posiedzenie Senatu RP - 04.09.2015r.

Oświadczenie Senatora RP Stanisława Gogacza skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego oraz do prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Janusza Witkowskiego w sprawie metodologii ustalania cen zakupu/sprzedaży użytków rolnych w województwach.

WIĘCEJ
2015-09-02
80. posiedzenie Senatu RP - 07.08.2015r.

Oświadczenie Senatora RP Stanisława Gogacza skierowane do minister spraw wewnętrznych Teresy Piotrowskiej oraz do komendanta głównego Policji Krzysztofa Gajewskiego w sprawie Przystanku Woodstock.

WIĘCEJ
2015-09-02
79. posiedzenie Senatu RP - 24.07.2015r.

Oświadczenie Senatora RP Stanisława Gogacza skierowane do szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców Rafała Rogali w sprawie deportacji rodzin pochodzenia ukraińskiego zamieszkałych w ośrodku dla cudzoziemców w Łukowie

WIĘCEJ
2015-09-02
79. posiedzenie Senatu RP - 24.07.2015r.

Oświadczenie Senatora RP Stanisława Gogacza skierowane do ministra sprawiedliwości Borysa Budki, do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta oraz do rzecznik praw obywatelskich Ireny Lipowicz w sprawie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

WIĘCEJ
2015-09-02
79. posiedzenie Senatu RP - 24.07.2015r.

Oświadczenie Senatora RP Stanisława Gogacza skierowane do ministra sprawiedliwości Borysa Budki w sprawie Jerzego S.

WIĘCEJ
2015-07-20
78. posiedzenie Senatu RP - 10.07.2015r.

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra sprawiedliwości Borysa Budki w sprawie podejrzenia nieprawidłowości w zakresie odbierania rodzicom dzieci przez Sąd Rejonowy w Nisku.

WIĘCEJ
2015-07-20
78. posiedzenie Senatu RP - 10.07.2015r.

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra środowiska Macieja Grabowskiego w sprawie podjęcia działań zapobiegających powstawaniu szkód powodowanych przez dziki w gminie Adamów.

WIĘCEJ
2015-07-08
77. posiedzenie Senatu RP - 25.06.2015r.

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz oraz do minister spraw wewnętrznych Teresy Piotrowskiej w sprawie państwa Moniki i Grzegorza O.

WIĘCEJ
2015-06-24
76. posiedzenie Senatu RP - 12.06.2015r.

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak w sprawie pogarszającej się jakości fragmentów dawnych dróg krajowych, których utrzymanie przejęły gminy.

WIĘCEJ
2015-06-10
75. posiedzenie Senatu RP - 21.05.2015r.

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do rzecznik praw obywatelskich Ireny Lipowicz oraz do rzecznika praw dziecka Marka Michalaka w sprawie pani Anny K.

WIĘCEJ
2015-05-28
74. posiedzenie Senatu RP - 07.05.2015r.

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego, do ministra finansów Mateusza Szczurka oraz do przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Andrzeja Jakubiaka w sprawie odformalizowaniu sprzedaży produktów przetworzonych przez rolników.

WIĘCEJ
2015-03-11
70. posiedzenie Senatu RP - 07.02.2015r.

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do rzecznika praw dziecka Marka Michalaka oraz do prezydenta miasta Wałbrzycha Romana Szełemeja w sprawie rodziny S.

WIĘCEJ
2015-03-11
70. posiedzenie Senatu RP - 07.02.2015r.

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do prezydent m. st. Warszawy Hanny Gronkiewicz - Waltz w sprawie nakazu zdjęcia zawieszonego na pewien czas na frontonie kościoła Najświętszego Zbawiciela baneru informującego o rozpoczęciu katechezy dla dorosłych i młodzieży.

WIĘCEJ
2015-03-11
70. posiedzenie Senatu RP - 07.02.2015r.

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra środowiska Macieja Grabowskiego w sprawie treści składanych przez mieszkańców deklaracji zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

WIĘCEJ
2015-03-11
70. posiedzenie Senatu RP - 07.02.2015r.

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do marszałka Senatu Bogdana Borusewicza w sprawie interpretacji art. 49 ust. 2 i ust. 2a Regulaminu Senatu

WIĘCEJ
2015-02-05
69. posiedzenie Senatu RP - 21.01.2015r.

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do marszałka Senatu Bogdana Borusewicza w sprawie odbudowy senackiego budżetu polonijnego.

WIĘCEJ
2015-02-05
68. posiedzenie Senatu RP - 09.01.2015r.

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz w sprawie planowanych zwolnień grupowych w Zakładzie „Polski Ogród” w Rykach.

WIĘCEJ
2015-02-05
68. posiedzenie Senatu RP - 09.01.2015r.

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta w sprawie katastrofy smoleńskiej.

WIĘCEJ
2015-02-05
68. posiedzenie Senatu RP - 09.01.2015r.

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra Skarbu Państwa Włodzimierza Karpińskiego w sprawie rażąco wysokich wydatkach spółek grupy kapitałowej PKP na usługi doradcze i eksperckie.

WIĘCEJ
2015-02-05
68. posiedzenie Senatu RP - 09.01.2015r.

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego w sprawie trudnej sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych.

WIĘCEJ
2015-02-05
68. posiedzenie Senatu RP - 09.01.2015r.

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do prezydent miasta stołecznego Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz w sprawie instalacji zatytułowanej „Tęcza”.

WIĘCEJ
2015-01-08
67. posiedzenie Senatu RP - 18.12.2014

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz w sprawie kwot zasądzeń od państwa polskiego przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejski Trybunał Praw Człowieka.

WIĘCEJ
2015-01-08
66. posiedzenie Senatu RP - 04.12.2014

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w sprawie Polaków z Ukrainy zrzeszonych w Związku Polaków w Sławucie.

WIĘCEJ
2015-01-08
65. posiedzenie Senatu - 20.11.2014

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra skarbu państwa Włodzimierza Karpińskiego w sprawie Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z o.o.

WIĘCEJ
2014-11-07
61. posiedzenie Sanatu RP - 25.09.2014

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra skarbu państwa Włodzimierza Karpińskiego w sprawie sytuacji w Grupie Azoty.

WIĘCEJ
2014-06-17
56. posiedzenie Senatu RP -12.06.2014

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie pani kapitan Weroniki Sebastianowicz.

WIĘCEJ
2014-06-16
55. posiedzenie Senatu RP - 06.06.2014

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do szefa Kancelarii Prezydenta RP w sprawie uroczystości 25-lecia wyborów 4 czerwca.

WIĘCEJ
2014-06-16
55. posiedzenie Senatu RP - 06.06.2014

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do marszałka Senatu w sprawie uroczystości 25-lecia wyborów 4 czerwca.

WIĘCEJ
2014-04-29
53. posiedzenie Senatu RP - 24.04.2014

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra zdrowia w sprawie wystąpienia do szpitali o przekazanie informacji na temat liczby przypadków, w których w 2013 r. lekarze powoływali się na klauzulę sumienia w odniesieniu do kobiet w ciąży w sytuacji dotyczącej odmowy wykonania zabiegu przerwania ciąży i odmowy skierowania na badania prenatalne.

WIĘCEJ
2014-03-27
51. posiedzenie Senatu RP - 20.03.2014

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra gospodarki w sprawie likwidacji z dniem 31 marca 2014 r. rejonu energetycznego Lubartów, obecnie sekcji.

WIĘCEJ
2014-03-26
51. posiedzenie Senatu RP - 20.03.2014

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie zbiorów historycznego dziedzictwa polskiego we Lwowie.

WIĘCEJ
2014-03-10
50. posiedzenie Senatu RP - 06.03.2014

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie zrealizowania inwestycji pod nazwą „placówka Straży Granicznej w Ulhówku”.

WIĘCEJ
2014-02-25
49. posiedzenie Senatu RP - 20.02.2014

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do przewodniczącego Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w sprawie przyznania środków z przeznaczeniem ich na budowę ogrodzenia, wykonanie kamiennych płyt i epitafiów, wykonanie chodników i inne prace przy odbudowie cmentarza legionowego w Rokitnie na Wołyniu.

WIĘCEJ
2014-02-25
49. posiedzenie Senatu RP - 20.02.2014

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie odpowiedzi na pytanie ze strony Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości.

WIĘCEJ
2014-02-25
49. posiedzenie Senatu RP - 20.02.2014

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie prezesa zarządu spółki Eurolot.

WIĘCEJ
2014-02-25
49. posiedzenie Senatu RP - 20.02.2014

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi oraz do głównego lekarza weterynarii w sprawie embarga na wieprzowinę pochodzącą z obszaru Unii Europejskiej nałożone przez Federację Rosyjską.

WIĘCEJ
2013-12-11
44. posiedzenie Senatu RP - 05.12.2013

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do prokuratora generalnego oraz do przewodniczącego Zespołu do spraw wyjaśniania opinii publicznej treści informacji i materiałów dotyczących przyczyn i okoliczności katastrofy lotniczej z dnia 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem w sprawie wyjaśnienia, czy prokuratura oraz PKBWL badały okoliczności przeprowadzonej w przeddzień katastrofy, 9 kwietnia 2010 r., naprawy samolotu, który potem uległ katastrofie w Smoleńsku.

WIĘCEJ
2013-12-11
44. posiedzenie Senatu RP - 05.12.2013

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do prezesa Rady Ministrów oraz do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie udostępnienia miejsca na multipleksie cyfrowym telewizji naziemnej Telewizji Trwam.

WIĘCEJ
2013-12-11
44. posiedzenie Senatu RP - 05.12.2013

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie sprawozdania z działalności prokuratora generalnego.

WIĘCEJ
2013-12-10
44. posiedzenie Senatu RP - 05.12.2013

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra administracji i cyfryzacji w sprawie miejsca na multipleksie dla TV Trwam.

WIĘCEJ
2013-11-17
43. posiedzenie Senatu RP - 13.11.2013

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie wystawy „British British Polish Polish: Sztuka krańców Europy, długie lata 90. i dziś”.

WIĘCEJ
2013-11-17
43. posiedzenie Senatu RP - 13.11.2013

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do prokuratora generalnego w sprawie katastrofy smoleńskiej.

WIĘCEJ
2013-11-15
43. posiedzenie Senatu RP - 13.11.2013

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie śledztwa prokuratury rosyjskiej dotyczącego katastrofy smoleńskiej.

WIĘCEJ
2013-10-21
41. posiedzenie Senatu RP - 17.10.2013

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie zatrzymania podejrzanych o oblanie farbą pomnika wdzięczności Armii Radzieckiej w Legnicy.

WIĘCEJ
2013-10-20
41. posiedzenie Senatu RP - 17.10.2013

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do prokuratora generalnego oraz do przewodniczącego Zespołu do spraw wyjaśniania opinii publicznej treści informacji i materiałów dotyczących przyczyn i okoliczności katastrofy lotniczej z dnia 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem w sprawie udzielenia informacji dotyczących samolotu Tu-154M.

WIĘCEJ
2013-10-05
40. posiedzenie Senatu RP - 03.10.2013

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie Szkoły Medycznej w mieście Beryslav.

WIĘCEJ
2013-08-12
38. posiedzenie Senatu RP - 09.08.2013

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra spraw wewnętrznych oraz do prokuratora generalnego w sprawie zdjęcia krzyży w Komendzie Miejskiej Policji w Radomiu i w podległych jednostkach.

WIĘCEJ
2013-08-11
38. posiedzenie Senatu RP - 09.08.2013

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie ustawy z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.

WIĘCEJ
2013-07-10
36. posiedzenie Senatu RP - 04.07.2013

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie mniejszości polskiej na Białorusi.

WIĘCEJ
2013-06-25
35. posiedzenie Senatu RP - 20.06.2013

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie Rządowego programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą.

WIĘCEJ
2013-05-19
33. posiedzenie Senatu RP - 16.05.2013

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do marszałka Senatu w sprawie upublicznienia pełnej treści pisma marszałka Senatu do księdza arcybiskupa Józefa Michalika, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

WIĘCEJ
2013-04-28
32. posiedzenie Senatu RP - 25.04.2013

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do prokuratora generalnego w sprawie publikacji w „Gazecie Wyborczej” artykułu napisanego przez prokuratora generalnego.

WIĘCEJ
2013-04-21
31. posiedzenie Senatu RP - 18.04.2013

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych w sprawie katastrofy smoleńskiej.

WIĘCEJ
2013-04-20
31. posiedzenie Senatu RP - 18.04.2013

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra Skarbu Państwa w sprawie Karpackiej Spółki Gazownictwa z siedzibą w Tarnowie.

WIĘCEJ
2013-04-10
30. posiedzenie Senatu RP - 04.04.2013

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do marszałka Senatu w sprawie propozycji uchwał przygotowanych przez senatorów PiS.

WIĘCEJ
2013-03-13
28. posiedzenie Senatu RP - 07.03.2013

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie Polaków z wioski Prawdyne na Ukrainie.

WIĘCEJ
2013-02-25
27. posiedzenie Senatu RP - 21.02.2013

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra zdrowia w sprawie Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie.

WIĘCEJ
2013-01-13
25. posiedzenie Senatu RP - 09.01.2013

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi, ministra spraw wewnętrznych, ministra finansów, prokuratora generalnego oraz do prezesa Najwyższej Izby Kontroli w sprawie protestu rolników zaniepokojonych spekulacyjnym wykupem polskiej ziemi rolnej.

WIĘCEJ
2012-12-22
24. posiedzenie Senatu RP - 20.12.2012

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie nekropolii polskiej w Kołomyi.

WIĘCEJ
2012-12-22
24. posiedzenie Senatu RP - 20.12.2012

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do marszałka Senatu w sprawie niedopuszczenia pod obrady Senatu uchwały w sprawie oddania hołdu księdzu Piotrowi Skardze w czterechsetlecie jego śmierci.

WIĘCEJ
2012-10-08
18. posiedzenie Senatu RP - 04.10.2012

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do marszałka Senatu wyrażające hołd i wdzięczność za życie, pracę i trud świętej pamięci państwa Stefana i Zofii Korbońskich.

WIĘCEJ
2012-08-09
17. posiedzenie Senatu RP - 03.08.2012

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra administracji i cyfryzacji w sprawie pana Jerzego L.

WIĘCEJ
2012-08-08
17. posiedzenie Senatu RP - 03.08.2012

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra Skarbu Państwa w sprawie Zakładów Azotowych "Puławy" SA.

WIĘCEJ
2012-08-08
17. posiedzenie Senatu RP - 03.08.2012

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do minister rozwoju regionalnego w sprawie dofinansowania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na realizację projektu "Budowa Gmachu Naukowo-Dydaktycznego Biotechnologii".

WIĘCEJ
2012-07-09
15. posiedzenie Senatu RP - 06.07.2012

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra finansów w sprawie likwidacji Oddziału Celnego w Puławach.

WIĘCEJ
2012-06-24
14. posiedzenie Senatu RP - 14.06.2012

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie Domu Polskiego w Żytomierzu.

WIĘCEJ
2012-06-23
13. posiedzenie Senatu RP - 30.05.2012

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do marszałka Senatu w sprawie braku zgody na wejście na salę obrad szefów związków zawodowych: NSZZ "Solidarność i Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

WIĘCEJ
2012-06-21
7. posiedzenie Senatu RP - 14.03.2012

oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do marszałka Senatu w sprawie usunięcia z budżetu Kancelarii Senatu większości środków przeznaczonych na wsparcie Polonii i Polaków za granicą.

WIĘCEJ
2012-06-20
4. posiedzenie Senatu RP - 19.01.2012

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie zamiaru likwidacji siedmiu sądów rejonowych na terenie województwa lubelskiego.

WIĘCEJ
2012-06-20
2. posiedzenie Senatu RP - 17.11.2011

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie dziewięćdziesięciolecia Uniwersytetu w Daugavpils.

WIĘCEJ
2012-06-19
Nowa Kadencja

.

WIĘCEJ
2011-09-18
83. posiedzenie Senatu RP - 14.09.2011

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra edukacji narodowej w sprawie umieszczenia na liście obowiązkowych lektur szkolnych książki autorstwa Jana Pawła II "Pamięć i tożsamość".

WIĘCEJ
2011-05-12
76. posiedzenie Senatu RP - 12.05.2011

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra zdrowia w sprawie Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Lublinie.

WIĘCEJ
2011-04-14
74. posiedzenie Senatu RP - 14.04.2011

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do marszałka Senatu w sprawie zachowania funkcjonariuszy Policji i Biura Ochrony Rządu 10 kwietnia bieżącego roku przed Pałacem Prezydenckim na Krakowskim Przedmieściu.

WIĘCEJ
2011-04-14
74. posiedzenie Senatu RP - 14.04.2011

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie zmniejszenia w roku 2011 - o około 62% w stosunku do roku ubiegłego - dla województwa lubelskiego środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.

WIĘCEJ
2011-03-31
73. posiedzenie Senatu RP - 31.03.2011

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza w związku z siedemdziesiątą rocznicą śmierci generała dywizji Franciszka Kleeberga.

WIĘCEJ
2011-01-27
69. posiedzenie Senatu RP - 27.01.2011

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie odrzucenia projektu ustawy o świadczeniach substytucyjnych przysługujących osobom represjonowanym w latach 1939-1956 przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.

WIĘCEJ
2010-11-17
65. posiedzenie Senatu RP - 17.11.2010

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie postulatów i problemów Stowarzyszenia Pomocy Repatriantom oraz Członkom ich Rodzin.

WIĘCEJ
2010-11-04
64. posiedzenie Senatu RP - 04.11.2010

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie kopalni "Bogdanka".

WIĘCEJ
2010-08-12
62. posiedzenie Senatu RP - 12.08.2010

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w sprawie Specjalistycznego Ośrodka Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w Lublinie.

WIĘCEJ
2010-08-12
62. posiedzenie Senatu RP - 12.08.2010

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w sprawie Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki, Teatru i Plastyki "Łęczna".

WIĘCEJ
2010-08-05
61. posiedzenie Senatu RP - 05.08.2010

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do minister pracy i polityki społecznej w sprawie ośrodków informacji dla osób niepełnosprawnych.

WIĘCEJ
2010-07-08
59. posiedzenie Senatu RP - 08.07.2010

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra zdrowia w sprawie sytuacji w służbie zdrowia.

WIĘCEJ
2010-06-10
57. posiedzenie Senatu RP - 10.06.2010

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra zdrowia oraz do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie chorujących na szpiczaka mnogiego.

WIĘCEJ
2010-05-13
54. posiedzenie Senatu RP - 13.05.2010

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie utworzenia kierunku "elektroradiologia" w ramach studiów wyższych dla techników elektroradiologii.

WIĘCEJ
2010-03-26
51. posiedzenie Senatu RP - 26.03.2010

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra Skarbu Państwa w sprawie prywatyzacji górnictwa.

WIĘCEJ
2010-03-12
50. posiedzenie Senatu RP - 12.03.2010

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do kierownika Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w sprawie uchwały walnego zebrania członków Koła Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" we Włodawie.

WIĘCEJ
2010-02-18
49. posiedzenie Senatu RP - 18.02.2010

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra edukacji narodowej w sprawie nauczania najnowszej historii Polski.

WIĘCEJ
2010-02-18
49. posiedzenie Senatu RP - 18.02.2010

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra obrony narodowej oraz do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie lubelskiej fabryki "Protektor".

WIĘCEJ
2010-02-04
48. posiedzenie Senatu RP - 04.02.2010

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra obrony narodowej w sprawie Dom Żołnierza w Lublinie.

WIĘCEJ
2009-12-17
46. posiedzenie Senatu RP - 17.12.2009

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie polityki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia.

WIĘCEJ
2009-12-03
45. posiedzenie Senatu RP - 03.12.2009

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra Skarbu Państwa w sprawie Fabryki Łożysk Tocznych w Kraśniku.

WIĘCEJ
2009-12-03
45. posiedzenie Senatu RP - 03.12.2009

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie kamienic w Grodnie.

WIĘCEJ
2009-11-20
44. posiedzenie Senatu RP - 20.11.2009

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra infrastruktury w sprawie dróg S12, S17 i S19.

WIĘCEJ
2009-11-20
44. posiedzenie Senatu RP - 20.11.2009

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie Lubelskiego Rynku Hurtowego "Elizówka".

WIĘCEJ
2009-11-05
43. posiedzenie Senatu RP - 05.11.2009

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do marszałka Sejmu w sprawie stanu prac nad ustawą kombatancką.

WIĘCEJ
2009-11-05
43. posiedzenie Senatu RP - 05.11.2009

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra obrony narodowej oraz do ministra Skarbu Państwa w sprawie samochodu marki Honker.

WIĘCEJ
2009-11-05
43. posiedzenie Senatu RP - 05.11.2009

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra obrony narodowej w sprawie przyszłości 7. Rejonowej Bazy Materiałowej w Stawach (powiat rycki).

WIĘCEJ
2009-10-22
42. posiedzenie Senatu RP - 22.10.2009

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie stanowiska Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej.

WIĘCEJ
2009-10-22
42. posiedzenie Senatu RP - 22.10.2009

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra edukacji narodowej w sprawie polskiej szkoły sobotniej w Kołomyi.

WIĘCEJ
2009-10-22
42. posiedzenie Senatu RP - 22.10.2009

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie Towarzystwa Kultury Polskiej "Pokucie" w mieście Kołomyja.

WIĘCEJ
2009-10-07
41. posiedzenie Senatu RP - 07.10.2009

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra zdrowia w sprawie pielęgniarskiej opieki domowej.

WIĘCEJ
2009-10-07
41. posiedzenie Senatu RP - 07.10.2009

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie.

WIĘCEJ
2009-09-23
40. posiedzenie Senatu RP - 23.09.2009

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie stanowiska związków zawodowych wypracowanego na spotkaniu w Lubelskiej Izbie Rolniczej.

WIĘCEJ
2009-07-31
39. posiedzenie Senatu RP - 31.07.2009

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra zdrowia w sprawie Narodowego Programu Leczenia Chorych na SM.

WIĘCEJ
2009-07-31
39. posiedzenie Senatu RP - 31.07.2009

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę.

WIĘCEJ
2009-07-02
36. posiedzenie Senatu RP - 02.07.2009

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza oddające hołd Henrykowi Lewczukowi.

WIĘCEJ
2009-05-28
34. posiedzenie Senatu RP - 28.05.2009

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie dostępności operacji zaćmy w Polsce.

WIĘCEJ
2009-05-28
34. posiedzenie Senatu RP - 28.05.2009

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra zdrowia w sprawie chorych na SM.

WIĘCEJ
2009-04-23
Stefan Korboński

Dnia 22 kwietnia 2009 roku, na 31. posiedzeniu Senatu RP Senator Stanisław Gogacz był sprawozdawcą Komisji Ustawodawczej w sprawie projektu uchwały odnośnie uczczenia pamięci Stefana Korbońskiego (1901 - 1989) wybitnego przedstawiciela ruchu ludowego w kraju i na emigracji, którą Senatorowie jednogłośnie przyjęli.

WIĘCEJ
2009-04-02
W Senacie…

Senator w sprawie działkowców podczas 30. posiedzenia Senatu w dniu 1 kwietnia 2009 roku.

WIĘCEJ
2009-03-19
29. posiedzenie Senatu RP - 19.03.2009

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra rolnictwa w sprawie stanowiska Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej.

WIĘCEJ
2009-03-19
29. posiedzenie Senatu RP - 19.03.2009

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra zdrowia w sprawie środków przeznaczonych na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej określonych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia.

WIĘCEJ
2008-07-28
16. posiedzenie Senatu

Pytanie Pana Senatora dotyczące Poczty Polskiej (23 lipca 2008r.).

WIĘCEJ
2008-06-11
Ochrona zdrowia

13. posiedzenie Senatu w dniu 5 czerwca 2008r.

WIĘCEJ
2008-06-09
Opłaty abonamentowe

13. posiedzenie Senatu w dniu 4 czerwca 2008 roku.

WIĘCEJ
2008-06-06
Wystąpienie w Senacie

13. posiedzenie Senatu w dniu 4 czerwca 2008 r.

WIĘCEJ
2008-05-20
Świadczenia zdrowotne

12. posiedzenie Senatu w dniu 15 maja 2008r.

WIĘCEJ
2008-05-12
Dyskusja nt. Poczty Polskiej

Podczas 11. posiedzenia Senatu RP w dniu 7 maja 2008 roku toczyła się dyskusja na temat ustawy o zmianie ustawy o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska” oraz ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, w której zabrał głos Pan Senator.

WIĘCEJ
2008-05-08
11. posiedzenie Senatu RP - 08.05.2008

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra edukacji w sprawie protestów nauczycieli.

WIĘCEJ
2008-04-24
10. posiedzenie Senatu RP - 24.04.2008

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do premiera w sprawie repatriantów z Kazachstanu.

WIĘCEJ
2008-04-02
Blok dla Lubelszczyzny

Spotkanie Parlamentarzystów z województwa lubelskiego

WIĘCEJ
2008-03-18
Senator zaprasza do Senatu

Dnia 13 marca 2008 roku Senator Stanisław Gogacz zorganizował spotkanie w Senacie dla Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność „PKP Energetyka” Zakład Lubelski.

WIĘCEJ
2008-02-12
Z Senatu ...

W dniu 07.02.2008 roku SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia roku 2008 - Rokiem Andrzeja i Olgi Małkowskich.

WIĘCEJ
WyÂświetlono: 0 do 127 wiadomoÂści z 127
Kontakt do biura

email: biuro@stanislawgogacz.pl
wyślij wiadomość zobacz mapę

Biuro Senatorskie:
ul. Wilczyńskiego 4M
21-400, Łuków


Filia:
ul. Skowieszyńska 32
24-100, Puławy

Debaty publiczne

Podsumowanie debaty z dnia 14.07.2012

W sobotniej debacie publicznej pt. „Lubelszczyzna nie zgadza się na prywatyzację Zakładów Azotowych Puławy” zorganizowanej przez Senatora RP Stanisława Gogacza oraz Komisję Międzyzakładową NSZZ Solidarność Zakładów Azotowych Puławy S.A. uczestniczyło ponad 100 osób.

Debata Publiczna w spr. prywatyzacji Zakładów Azotowych Puławy

Senator RP Stanisław Gogacz oraz Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Zakładów Azotowych Puławy S.A. zapraszają na DEBATĘ PUBLICZNĄ pt. „LUBELSZCZYZNA NIE ZGADZA SIĘ NA PRYWATYZACJĘ ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY”

© 2008 - 2019 | stanislawgogacz.pl
grafika multimedia eventplating