wielkość tekstu:

Praca w senacie

2016-07-04
18. posiedzenie Senatu RP - 19.05.2016r.

Oświadczenie złożone przez Senatora RP Stanisława Gogacza skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła w sprawie działań restrukturyzacyjnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Puławach.

WIĘCEJ
2016-05-05
14. posiedzenie Senatu RP - 07.04.2016 r

Oświadczenie złożone przez Senatora RP Stanisława Gogacza skierowana do marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego oraz do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła w sprawie upamiętnienia osoby i dokonań prof. Ireneusza Roszkowskiego w 20. rocznicę jego śmierci.

WIĘCEJ
2016-03-30
9. posiedzenie Senatu RP - 30.01.2016 r.

Oświadczenie Senatora RP Stanisława Gogacza skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego w sprawie wniosków złożonych przez Kościół Rektoralny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej w Lublinie do programu ministra kultury „Dziedzictwo kulturowe – Ochrona zabytków” w 2016 r.

WIĘCEJ
WyÂświetlono: 0 do 127 wiadomoÂści z 127
Debaty publiczne

Podsumowanie debaty z dnia 14.07.2012

W sobotniej debacie publicznej pt. „Lubelszczyzna nie zgadza się na prywatyzację Zakładów Azotowych Puławy” zorganizowanej przez Senatora RP Stanisława Gogacza oraz Komisję Międzyzakładową NSZZ Solidarność Zakładów Azotowych Puławy S.A. uczestniczyło ponad 100 osób.

Debata Publiczna w spr. prywatyzacji Zakładów Azotowych Puławy

Senator RP Stanisław Gogacz oraz Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Zakładów Azotowych Puławy S.A. zapraszają na DEBATĘ PUBLICZNĄ pt. „LUBELSZCZYZNA NIE ZGADZA SIĘ NA PRYWATYZACJĘ ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY”

Podsumowanie debaty z dnia 16.02.2011

W środowej debacie publicznej pt. „Tak dla Komendy Regionalnej Bazy Logistycznej w Stawach jako jednej z czterech struktur logistycznych Sił Zbrojnych RP”...

Debata Publiczna w spr. Komendy Reg. Bazy Logistycznej w Stawach - 16.02.2011

Senator RP Stanisław Gogacz oraz Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Wojska przy Jednostce Wojskowej Nr 4824 Stawy zapraszają na DEBATĘ PUBLICZNĄ...

Podsumowanie debaty z dnia 29.12.2010

Zorganizowana przez Senatora Stanisława Gogacza debata publiczna pt."Nie likwidacji Kliniki Stomatologicznej w Lublinie" zakończyła się przyjęciem poniżej zaprezentowanego stanowiska.

Debata Publiczna w spr. obrony Kliniki Stomatologicznej - 29.12.2010

Senator RP Stanisław Gogacz oraz pracownicy służby zdrowia wraz z pacjentami i mieszkańcami Lubelszczyzny zapraszają na DEBATĘ PUBLICZNĄ - NIE LIKWIDACJI KLINIKI STOMATOLOGICZNEJ W LUBLINIE -

© 2008 - 2018 | stanislawgogacz.pl

Fotograf Warszawa

grafika multimedia eventplating