wielkość tekstu:

Praca w senacie

2011-09-18
83. posiedzenie Senatu RP - 14.09.2011

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra edukacji narodowej w sprawie umieszczenia na liście obowiązkowych lektur szkolnych książki autorstwa Jana Pawła II "Pamięć i tożsamość".

WIĘCEJ
2011-05-12
76. posiedzenie Senatu RP - 12.05.2011

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra zdrowia w sprawie Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Lublinie.

WIĘCEJ
2011-04-14
74. posiedzenie Senatu RP - 14.04.2011

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do marszałka Senatu w sprawie zachowania funkcjonariuszy Policji i Biura Ochrony Rządu 10 kwietnia bieżącego roku przed Pałacem Prezydenckim na Krakowskim Przedmieściu.

WIĘCEJ
2011-04-14
74. posiedzenie Senatu RP - 14.04.2011

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie zmniejszenia w roku 2011 - o około 62% w stosunku do roku ubiegłego - dla województwa lubelskiego środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.

WIĘCEJ
2011-03-31
73. posiedzenie Senatu RP - 31.03.2011

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza w związku z siedemdziesiątą rocznicą śmierci generała dywizji Franciszka Kleeberga.

WIĘCEJ
2011-01-27
69. posiedzenie Senatu RP - 27.01.2011

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie odrzucenia projektu ustawy o świadczeniach substytucyjnych przysługujących osobom represjonowanym w latach 1939-1956 przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.

WIĘCEJ
2010-11-17
65. posiedzenie Senatu RP - 17.11.2010

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie postulatów i problemów Stowarzyszenia Pomocy Repatriantom oraz Członkom ich Rodzin.

WIĘCEJ
2010-11-04
64. posiedzenie Senatu RP - 04.11.2010

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie kopalni "Bogdanka".

WIĘCEJ
2010-08-12
62. posiedzenie Senatu RP - 12.08.2010

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w sprawie Specjalistycznego Ośrodka Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w Lublinie.

WIĘCEJ
2010-08-12
62. posiedzenie Senatu RP - 12.08.2010

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w sprawie Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki, Teatru i Plastyki "Łęczna".

WIĘCEJ
2010-08-05
61. posiedzenie Senatu RP - 05.08.2010

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do minister pracy i polityki społecznej w sprawie ośrodków informacji dla osób niepełnosprawnych.

WIĘCEJ
2010-07-08
59. posiedzenie Senatu RP - 08.07.2010

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra zdrowia w sprawie sytuacji w służbie zdrowia.

WIĘCEJ
2010-06-10
57. posiedzenie Senatu RP - 10.06.2010

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra zdrowia oraz do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie chorujących na szpiczaka mnogiego.

WIĘCEJ
2010-05-13
54. posiedzenie Senatu RP - 13.05.2010

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie utworzenia kierunku "elektroradiologia" w ramach studiów wyższych dla techników elektroradiologii.

WIĘCEJ
2010-03-26
51. posiedzenie Senatu RP - 26.03.2010

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra Skarbu Państwa w sprawie prywatyzacji górnictwa.

WIĘCEJ
2010-03-12
50. posiedzenie Senatu RP - 12.03.2010

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do kierownika Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w sprawie uchwały walnego zebrania członków Koła Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" we Włodawie.

WIĘCEJ
2010-02-18
49. posiedzenie Senatu RP - 18.02.2010

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra edukacji narodowej w sprawie nauczania najnowszej historii Polski.

WIĘCEJ
2010-02-18
49. posiedzenie Senatu RP - 18.02.2010

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra obrony narodowej oraz do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie lubelskiej fabryki "Protektor".

WIĘCEJ
2010-02-04
48. posiedzenie Senatu RP - 04.02.2010

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra obrony narodowej w sprawie Dom Żołnierza w Lublinie.

WIĘCEJ
2009-12-17
46. posiedzenie Senatu RP - 17.12.2009

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie polityki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia.

WIĘCEJ
2009-12-03
45. posiedzenie Senatu RP - 03.12.2009

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra Skarbu Państwa w sprawie Fabryki Łożysk Tocznych w Kraśniku.

WIĘCEJ
2009-12-03
45. posiedzenie Senatu RP - 03.12.2009

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie kamienic w Grodnie.

WIĘCEJ
2009-11-20
44. posiedzenie Senatu RP - 20.11.2009

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra infrastruktury w sprawie dróg S12, S17 i S19.

WIĘCEJ
2009-11-20
44. posiedzenie Senatu RP - 20.11.2009

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie Lubelskiego Rynku Hurtowego "Elizówka".

WIĘCEJ
2009-11-05
43. posiedzenie Senatu RP - 05.11.2009

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do marszałka Sejmu w sprawie stanu prac nad ustawą kombatancką.

WIĘCEJ
2009-11-05
43. posiedzenie Senatu RP - 05.11.2009

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra obrony narodowej oraz do ministra Skarbu Państwa w sprawie samochodu marki Honker.

WIĘCEJ
2009-11-05
43. posiedzenie Senatu RP - 05.11.2009

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra obrony narodowej w sprawie przyszłości 7. Rejonowej Bazy Materiałowej w Stawach (powiat rycki).

WIĘCEJ
2009-10-22
42. posiedzenie Senatu RP - 22.10.2009

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie stanowiska Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej.

WIĘCEJ
2009-10-22
42. posiedzenie Senatu RP - 22.10.2009

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra edukacji narodowej w sprawie polskiej szkoły sobotniej w Kołomyi.

WIĘCEJ
2009-10-22
42. posiedzenie Senatu RP - 22.10.2009

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie Towarzystwa Kultury Polskiej "Pokucie" w mieście Kołomyja.

WIĘCEJ
2009-10-07
41. posiedzenie Senatu RP - 07.10.2009

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra zdrowia w sprawie pielęgniarskiej opieki domowej.

WIĘCEJ
2009-10-07
41. posiedzenie Senatu RP - 07.10.2009

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie.

WIĘCEJ
2009-09-23
40. posiedzenie Senatu RP - 23.09.2009

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie stanowiska związków zawodowych wypracowanego na spotkaniu w Lubelskiej Izbie Rolniczej.

WIĘCEJ
2009-07-31
39. posiedzenie Senatu RP - 31.07.2009

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra zdrowia w sprawie Narodowego Programu Leczenia Chorych na SM.

WIĘCEJ
2009-07-31
39. posiedzenie Senatu RP - 31.07.2009

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę.

WIĘCEJ
2009-07-02
36. posiedzenie Senatu RP - 02.07.2009

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza oddające hołd Henrykowi Lewczukowi.

WIĘCEJ
2009-05-28
34. posiedzenie Senatu RP - 28.05.2009

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie dostępności operacji zaćmy w Polsce.

WIĘCEJ
2009-05-28
34. posiedzenie Senatu RP - 28.05.2009

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra zdrowia w sprawie chorych na SM.

WIĘCEJ
2009-04-23
Stefan Korboński

Dnia 22 kwietnia 2009 roku, na 31. posiedzeniu Senatu RP Senator Stanisław Gogacz był sprawozdawcą Komisji Ustawodawczej w sprawie projektu uchwały odnośnie uczczenia pamięci Stefana Korbońskiego (1901 - 1989) wybitnego przedstawiciela ruchu ludowego w kraju i na emigracji, którą Senatorowie jednogłośnie przyjęli.

WIĘCEJ
2009-04-02
W Senacie…

Senator w sprawie działkowców podczas 30. posiedzenia Senatu w dniu 1 kwietnia 2009 roku.

WIĘCEJ
2009-03-19
29. posiedzenie Senatu RP - 19.03.2009

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra rolnictwa w sprawie stanowiska Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej.

WIĘCEJ
2009-03-19
29. posiedzenie Senatu RP - 19.03.2009

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra zdrowia w sprawie środków przeznaczonych na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej określonych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia.

WIĘCEJ
2008-07-28
16. posiedzenie Senatu

Pytanie Pana Senatora dotyczące Poczty Polskiej (23 lipca 2008r.).

WIĘCEJ
2008-06-11
Ochrona zdrowia

13. posiedzenie Senatu w dniu 5 czerwca 2008r.

WIĘCEJ
2008-06-09
Opłaty abonamentowe

13. posiedzenie Senatu w dniu 4 czerwca 2008 roku.

WIĘCEJ
2008-06-06
Wystąpienie w Senacie

13. posiedzenie Senatu w dniu 4 czerwca 2008 r.

WIĘCEJ
2008-05-20
Świadczenia zdrowotne

12. posiedzenie Senatu w dniu 15 maja 2008r.

WIĘCEJ
2008-05-12
Dyskusja nt. Poczty Polskiej

Podczas 11. posiedzenia Senatu RP w dniu 7 maja 2008 roku toczyła się dyskusja na temat ustawy o zmianie ustawy o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska” oraz ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, w której zabrał głos Pan Senator.

WIĘCEJ
2008-05-08
11. posiedzenie Senatu RP - 08.05.2008

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra edukacji w sprawie protestów nauczycieli.

WIĘCEJ
2008-04-24
10. posiedzenie Senatu RP - 24.04.2008

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do premiera w sprawie repatriantów z Kazachstanu.

WIĘCEJ
2008-04-02
Blok dla Lubelszczyzny

Spotkanie Parlamentarzystów z województwa lubelskiego

WIĘCEJ
2008-03-18
Senator zaprasza do Senatu

Dnia 13 marca 2008 roku Senator Stanisław Gogacz zorganizował spotkanie w Senacie dla Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność „PKP Energetyka” Zakład Lubelski.

WIĘCEJ
2008-02-12
Z Senatu ...

W dniu 07.02.2008 roku SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia roku 2008 - Rokiem Andrzeja i Olgi Małkowskich.

WIĘCEJ
WyÂświetlono: 0 do 127 wiadomoÂści z 127
Debaty publiczne

Podsumowanie debaty z dnia 14.07.2012

W sobotniej debacie publicznej pt. „Lubelszczyzna nie zgadza się na prywatyzację Zakładów Azotowych Puławy” zorganizowanej przez Senatora RP Stanisława Gogacza oraz Komisję Międzyzakładową NSZZ Solidarność Zakładów Azotowych Puławy S.A. uczestniczyło ponad 100 osób.

Debata Publiczna w spr. prywatyzacji Zakładów Azotowych Puławy

Senator RP Stanisław Gogacz oraz Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Zakładów Azotowych Puławy S.A. zapraszają na DEBATĘ PUBLICZNĄ pt. „LUBELSZCZYZNA NIE ZGADZA SIĘ NA PRYWATYZACJĘ ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY”

© 2008 - 2019 | stanislawgogacz.pl
grafika multimedia eventplating