wielkość tekstu:

Praca w senacie

2015-09-23
81. posiedzenie Senatu RP - 04.09.2015r.

Oświadczenie Senatora RP Stanisława Gogacza skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego oraz do prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Janusza Witkowskiego w sprawie metodologii ustalania cen zakupu/sprzedaży użytków rolnych w województwach.

WIĘCEJ
2015-09-02
80. posiedzenie Senatu RP - 07.08.2015r.

Oświadczenie Senatora RP Stanisława Gogacza skierowane do minister spraw wewnętrznych Teresy Piotrowskiej oraz do komendanta głównego Policji Krzysztofa Gajewskiego w sprawie Przystanku Woodstock.

WIĘCEJ
2015-09-02
79. posiedzenie Senatu RP - 24.07.2015r.

Oświadczenie Senatora RP Stanisława Gogacza skierowane do szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców Rafała Rogali w sprawie deportacji rodzin pochodzenia ukraińskiego zamieszkałych w ośrodku dla cudzoziemców w Łukowie

WIĘCEJ
2015-09-02
79. posiedzenie Senatu RP - 24.07.2015r.

Oświadczenie Senatora RP Stanisława Gogacza skierowane do ministra sprawiedliwości Borysa Budki, do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta oraz do rzecznik praw obywatelskich Ireny Lipowicz w sprawie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

WIĘCEJ
2015-09-02
79. posiedzenie Senatu RP - 24.07.2015r.

Oświadczenie Senatora RP Stanisława Gogacza skierowane do ministra sprawiedliwości Borysa Budki w sprawie Jerzego S.

WIĘCEJ
2015-07-20
78. posiedzenie Senatu RP - 10.07.2015r.

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra sprawiedliwości Borysa Budki w sprawie podejrzenia nieprawidłowości w zakresie odbierania rodzicom dzieci przez Sąd Rejonowy w Nisku.

WIĘCEJ
2015-07-20
78. posiedzenie Senatu RP - 10.07.2015r.

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra środowiska Macieja Grabowskiego w sprawie podjęcia działań zapobiegających powstawaniu szkód powodowanych przez dziki w gminie Adamów.

WIĘCEJ
2015-07-08
77. posiedzenie Senatu RP - 25.06.2015r.

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz oraz do minister spraw wewnętrznych Teresy Piotrowskiej w sprawie państwa Moniki i Grzegorza O.

WIĘCEJ
2015-06-24
76. posiedzenie Senatu RP - 12.06.2015r.

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak w sprawie pogarszającej się jakości fragmentów dawnych dróg krajowych, których utrzymanie przejęły gminy.

WIĘCEJ
2015-06-10
75. posiedzenie Senatu RP - 21.05.2015r.

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do rzecznik praw obywatelskich Ireny Lipowicz oraz do rzecznika praw dziecka Marka Michalaka w sprawie pani Anny K.

WIĘCEJ
2015-05-28
74. posiedzenie Senatu RP - 07.05.2015r.

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego, do ministra finansów Mateusza Szczurka oraz do przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Andrzeja Jakubiaka w sprawie odformalizowaniu sprzedaży produktów przetworzonych przez rolników.

WIĘCEJ
2015-03-11
70. posiedzenie Senatu RP - 07.02.2015r.

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do rzecznika praw dziecka Marka Michalaka oraz do prezydenta miasta Wałbrzycha Romana Szełemeja w sprawie rodziny S.

WIĘCEJ
2015-03-11
70. posiedzenie Senatu RP - 07.02.2015r.

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do prezydent m. st. Warszawy Hanny Gronkiewicz - Waltz w sprawie nakazu zdjęcia zawieszonego na pewien czas na frontonie kościoła Najświętszego Zbawiciela baneru informującego o rozpoczęciu katechezy dla dorosłych i młodzieży.

WIĘCEJ
2015-03-11
70. posiedzenie Senatu RP - 07.02.2015r.

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra środowiska Macieja Grabowskiego w sprawie treści składanych przez mieszkańców deklaracji zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

WIĘCEJ
2015-03-11
70. posiedzenie Senatu RP - 07.02.2015r.

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do marszałka Senatu Bogdana Borusewicza w sprawie interpretacji art. 49 ust. 2 i ust. 2a Regulaminu Senatu

WIĘCEJ
2015-02-05
69. posiedzenie Senatu RP - 21.01.2015r.

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do marszałka Senatu Bogdana Borusewicza w sprawie odbudowy senackiego budżetu polonijnego.

WIĘCEJ
2015-02-05
68. posiedzenie Senatu RP - 09.01.2015r.

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz w sprawie planowanych zwolnień grupowych w Zakładzie „Polski Ogród” w Rykach.

WIĘCEJ
2015-02-05
68. posiedzenie Senatu RP - 09.01.2015r.

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta w sprawie katastrofy smoleńskiej.

WIĘCEJ
2015-02-05
68. posiedzenie Senatu RP - 09.01.2015r.

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra Skarbu Państwa Włodzimierza Karpińskiego w sprawie rażąco wysokich wydatkach spółek grupy kapitałowej PKP na usługi doradcze i eksperckie.

WIĘCEJ
2015-02-05
68. posiedzenie Senatu RP - 09.01.2015r.

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego w sprawie trudnej sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych.

WIĘCEJ
2015-02-05
68. posiedzenie Senatu RP - 09.01.2015r.

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do prezydent miasta stołecznego Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz w sprawie instalacji zatytułowanej „Tęcza”.

WIĘCEJ
2015-01-08
67. posiedzenie Senatu RP - 18.12.2014

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz w sprawie kwot zasądzeń od państwa polskiego przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejski Trybunał Praw Człowieka.

WIĘCEJ
2015-01-08
66. posiedzenie Senatu RP - 04.12.2014

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w sprawie Polaków z Ukrainy zrzeszonych w Związku Polaków w Sławucie.

WIĘCEJ
2015-01-08
65. posiedzenie Senatu - 20.11.2014

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra skarbu państwa Włodzimierza Karpińskiego w sprawie Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z o.o.

WIĘCEJ
2014-11-07
61. posiedzenie Sanatu RP - 25.09.2014

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra skarbu państwa Włodzimierza Karpińskiego w sprawie sytuacji w Grupie Azoty.

WIĘCEJ
2014-06-17
56. posiedzenie Senatu RP -12.06.2014

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie pani kapitan Weroniki Sebastianowicz.

WIĘCEJ
2014-06-16
55. posiedzenie Senatu RP - 06.06.2014

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do szefa Kancelarii Prezydenta RP w sprawie uroczystości 25-lecia wyborów 4 czerwca.

WIĘCEJ
2014-06-16
55. posiedzenie Senatu RP - 06.06.2014

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do marszałka Senatu w sprawie uroczystości 25-lecia wyborów 4 czerwca.

WIĘCEJ
2014-04-29
53. posiedzenie Senatu RP - 24.04.2014

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra zdrowia w sprawie wystąpienia do szpitali o przekazanie informacji na temat liczby przypadków, w których w 2013 r. lekarze powoływali się na klauzulę sumienia w odniesieniu do kobiet w ciąży w sytuacji dotyczącej odmowy wykonania zabiegu przerwania ciąży i odmowy skierowania na badania prenatalne.

WIĘCEJ
2014-03-27
51. posiedzenie Senatu RP - 20.03.2014

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra gospodarki w sprawie likwidacji z dniem 31 marca 2014 r. rejonu energetycznego Lubartów, obecnie sekcji.

WIĘCEJ
2014-03-26
51. posiedzenie Senatu RP - 20.03.2014

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie zbiorów historycznego dziedzictwa polskiego we Lwowie.

WIĘCEJ
2014-03-10
50. posiedzenie Senatu RP - 06.03.2014

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie zrealizowania inwestycji pod nazwą „placówka Straży Granicznej w Ulhówku”.

WIĘCEJ
2014-02-25
49. posiedzenie Senatu RP - 20.02.2014

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do przewodniczącego Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w sprawie przyznania środków z przeznaczeniem ich na budowę ogrodzenia, wykonanie kamiennych płyt i epitafiów, wykonanie chodników i inne prace przy odbudowie cmentarza legionowego w Rokitnie na Wołyniu.

WIĘCEJ
2014-02-25
49. posiedzenie Senatu RP - 20.02.2014

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie odpowiedzi na pytanie ze strony Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości.

WIĘCEJ
2014-02-25
49. posiedzenie Senatu RP - 20.02.2014

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie prezesa zarządu spółki Eurolot.

WIĘCEJ
2014-02-25
49. posiedzenie Senatu RP - 20.02.2014

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi oraz do głównego lekarza weterynarii w sprawie embarga na wieprzowinę pochodzącą z obszaru Unii Europejskiej nałożone przez Federację Rosyjską.

WIĘCEJ
2013-12-11
44. posiedzenie Senatu RP - 05.12.2013

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do prokuratora generalnego oraz do przewodniczącego Zespołu do spraw wyjaśniania opinii publicznej treści informacji i materiałów dotyczących przyczyn i okoliczności katastrofy lotniczej z dnia 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem w sprawie wyjaśnienia, czy prokuratura oraz PKBWL badały okoliczności przeprowadzonej w przeddzień katastrofy, 9 kwietnia 2010 r., naprawy samolotu, który potem uległ katastrofie w Smoleńsku.

WIĘCEJ
2013-12-11
44. posiedzenie Senatu RP - 05.12.2013

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do prezesa Rady Ministrów oraz do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie udostępnienia miejsca na multipleksie cyfrowym telewizji naziemnej Telewizji Trwam.

WIĘCEJ
2013-12-11
44. posiedzenie Senatu RP - 05.12.2013

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie sprawozdania z działalności prokuratora generalnego.

WIĘCEJ
2013-12-10
44. posiedzenie Senatu RP - 05.12.2013

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra administracji i cyfryzacji w sprawie miejsca na multipleksie dla TV Trwam.

WIĘCEJ
2013-11-17
43. posiedzenie Senatu RP - 13.11.2013

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie wystawy „British British Polish Polish: Sztuka krańców Europy, długie lata 90. i dziś”.

WIĘCEJ
2013-11-17
43. posiedzenie Senatu RP - 13.11.2013

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do prokuratora generalnego w sprawie katastrofy smoleńskiej.

WIĘCEJ
2013-11-15
43. posiedzenie Senatu RP - 13.11.2013

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie śledztwa prokuratury rosyjskiej dotyczącego katastrofy smoleńskiej.

WIĘCEJ
2013-10-21
41. posiedzenie Senatu RP - 17.10.2013

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie zatrzymania podejrzanych o oblanie farbą pomnika wdzięczności Armii Radzieckiej w Legnicy.

WIĘCEJ
2013-10-20
41. posiedzenie Senatu RP - 17.10.2013

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do prokuratora generalnego oraz do przewodniczącego Zespołu do spraw wyjaśniania opinii publicznej treści informacji i materiałów dotyczących przyczyn i okoliczności katastrofy lotniczej z dnia 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem w sprawie udzielenia informacji dotyczących samolotu Tu-154M.

WIĘCEJ
2013-10-05
40. posiedzenie Senatu RP - 03.10.2013

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie Szkoły Medycznej w mieście Beryslav.

WIĘCEJ
2013-08-12
38. posiedzenie Senatu RP - 09.08.2013

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra spraw wewnętrznych oraz do prokuratora generalnego w sprawie zdjęcia krzyży w Komendzie Miejskiej Policji w Radomiu i w podległych jednostkach.

WIĘCEJ
2013-08-11
38. posiedzenie Senatu RP - 09.08.2013

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie ustawy z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.

WIĘCEJ
2013-07-10
36. posiedzenie Senatu RP - 04.07.2013

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie mniejszości polskiej na Białorusi.

WIĘCEJ
2013-06-25
35. posiedzenie Senatu RP - 20.06.2013

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie Rządowego programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą.

WIĘCEJ
2013-05-19
33. posiedzenie Senatu RP - 16.05.2013

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do marszałka Senatu w sprawie upublicznienia pełnej treści pisma marszałka Senatu do księdza arcybiskupa Józefa Michalika, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

WIĘCEJ
2013-04-28
32. posiedzenie Senatu RP - 25.04.2013

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do prokuratora generalnego w sprawie publikacji w „Gazecie Wyborczej” artykułu napisanego przez prokuratora generalnego.

WIĘCEJ
2013-04-21
31. posiedzenie Senatu RP - 18.04.2013

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych w sprawie katastrofy smoleńskiej.

WIĘCEJ
2013-04-20
31. posiedzenie Senatu RP - 18.04.2013

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra Skarbu Państwa w sprawie Karpackiej Spółki Gazownictwa z siedzibą w Tarnowie.

WIĘCEJ
2013-04-10
30. posiedzenie Senatu RP - 04.04.2013

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do marszałka Senatu w sprawie propozycji uchwał przygotowanych przez senatorów PiS.

WIĘCEJ
2013-03-13
28. posiedzenie Senatu RP - 07.03.2013

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie Polaków z wioski Prawdyne na Ukrainie.

WIĘCEJ
2013-02-25
27. posiedzenie Senatu RP - 21.02.2013

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra zdrowia w sprawie Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie.

WIĘCEJ
2013-01-13
25. posiedzenie Senatu RP - 09.01.2013

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi, ministra spraw wewnętrznych, ministra finansów, prokuratora generalnego oraz do prezesa Najwyższej Izby Kontroli w sprawie protestu rolników zaniepokojonych spekulacyjnym wykupem polskiej ziemi rolnej.

WIĘCEJ
2012-12-22
24. posiedzenie Senatu RP - 20.12.2012

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie nekropolii polskiej w Kołomyi.

WIĘCEJ
2012-12-22
24. posiedzenie Senatu RP - 20.12.2012

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do marszałka Senatu w sprawie niedopuszczenia pod obrady Senatu uchwały w sprawie oddania hołdu księdzu Piotrowi Skardze w czterechsetlecie jego śmierci.

WIĘCEJ
2012-10-08
18. posiedzenie Senatu RP - 04.10.2012

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do marszałka Senatu wyrażające hołd i wdzięczność za życie, pracę i trud świętej pamięci państwa Stefana i Zofii Korbońskich.

WIĘCEJ
2012-08-09
17. posiedzenie Senatu RP - 03.08.2012

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra administracji i cyfryzacji w sprawie pana Jerzego L.

WIĘCEJ
2012-08-08
17. posiedzenie Senatu RP - 03.08.2012

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra Skarbu Państwa w sprawie Zakładów Azotowych "Puławy" SA.

WIĘCEJ
2012-08-08
17. posiedzenie Senatu RP - 03.08.2012

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do minister rozwoju regionalnego w sprawie dofinansowania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na realizację projektu "Budowa Gmachu Naukowo-Dydaktycznego Biotechnologii".

WIĘCEJ
2012-07-09
15. posiedzenie Senatu RP - 06.07.2012

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra finansów w sprawie likwidacji Oddziału Celnego w Puławach.

WIĘCEJ
2012-06-24
14. posiedzenie Senatu RP - 14.06.2012

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie Domu Polskiego w Żytomierzu.

WIĘCEJ
2012-06-23
13. posiedzenie Senatu RP - 30.05.2012

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do marszałka Senatu w sprawie braku zgody na wejście na salę obrad szefów związków zawodowych: NSZZ "Solidarność i Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

WIĘCEJ
2012-06-21
7. posiedzenie Senatu RP - 14.03.2012

oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do marszałka Senatu w sprawie usunięcia z budżetu Kancelarii Senatu większości środków przeznaczonych na wsparcie Polonii i Polaków za granicą.

WIĘCEJ
2012-06-20
4. posiedzenie Senatu RP - 19.01.2012

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie zamiaru likwidacji siedmiu sądów rejonowych na terenie województwa lubelskiego.

WIĘCEJ
2012-06-20
2. posiedzenie Senatu RP - 17.11.2011

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie dziewięćdziesięciolecia Uniwersytetu w Daugavpils.

WIĘCEJ
2012-06-19
Nowa Kadencja

.

WIĘCEJ
WyÂświetlono: 0 do 127 wiadomoÂści z 127
Debaty publiczne

Podsumowanie debaty z dnia 14.07.2012

W sobotniej debacie publicznej pt. „Lubelszczyzna nie zgadza się na prywatyzację Zakładów Azotowych Puławy” zorganizowanej przez Senatora RP Stanisława Gogacza oraz Komisję Międzyzakładową NSZZ Solidarność Zakładów Azotowych Puławy S.A. uczestniczyło ponad 100 osób.

Debata Publiczna w spr. prywatyzacji Zakładów Azotowych Puławy

Senator RP Stanisław Gogacz oraz Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Zakładów Azotowych Puławy S.A. zapraszają na DEBATĘ PUBLICZNĄ pt. „LUBELSZCZYZNA NIE ZGADZA SIĘ NA PRYWATYZACJĘ ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY”

© 2008 - 2019 | stanislawgogacz.pl
grafika multimedia eventplating