wielkość tekstu:

Życiorys Senatora

Stanisław Gogacz

ur. 1 listopada 1959 w Gniewoszowie - polski polityk, samorządowiec, senator IV, VII i VIII kadencji. 

W 1985 ukończył studia na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

W latach 1992-1993 był doradcą ds. społecznych w biurze poselskim Wojciecha Włodarczyka. W latach 1995 - 1997 zatrudniony w firmie telekomunikacyjnej. Od 1997 do 2001 zasiadał w Senacie IV kadencji z ramienia Ruchu Odbudowy Polski z Województwa Lubelskiego.

W 2002 został wybrany radnym Sejmiku Lubelskiego z ramienia Ligi Polskich Rodzin. Dwukrotnie w tej kadencji (od grudnia 2002 do stycznia 2003 i od maja 2005 do grudnia 2006) był wicemarszałkiem województwa. W wyborach parlamentarnych w 2007 z listy Prawa i Sprawiedliwości po raz drugi uzyskał mandat senatorski, kandydując w okręgu lubelskim i otrzymując 148 299 głosów. Od 22 stycznia 2011 roku Przewodniczący Ruchu Odbudowy Polski.

W trakcie IV kadencji Senatu RP sprawował funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Ustawodawczej i był członkiem Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. W VII kadencji był członkiem Komisji Zdrowia, Komisji Ustawodawczej i Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. 

Obecnie członek następujących Komisji Senackich:

Komisja Ustawodawcza - Przewodniczący Komisji

Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą - Członek Komisji

Kontakt do biura

email: biuro@stanislawgogacz.pl
wyślij wiadomość zobacz mapę

Biuro Senatorskie:
ul. Wilczyńskiego 4M
21-400, Łuków


Filia:
ul. Skowieszyńska 32
24-100, Puławy

Debaty publiczne

Podsumowanie debaty z dnia 14.07.2012

W sobotniej debacie publicznej pt. „Lubelszczyzna nie zgadza się na prywatyzację Zakładów Azotowych Puławy” zorganizowanej przez Senatora RP Stanisława Gogacza oraz Komisję Międzyzakładową NSZZ Solidarność Zakładów Azotowych Puławy S.A. uczestniczyło ponad 100 osób.

Debata Publiczna w spr. prywatyzacji Zakładów Azotowych Puławy

Senator RP Stanisław Gogacz oraz Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Zakładów Azotowych Puławy S.A. zapraszają na DEBATĘ PUBLICZNĄ pt. „LUBELSZCZYZNA NIE ZGADZA SIĘ NA PRYWATYZACJĘ ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY”


© 2010 | stanislawgogacz.pl
grafika multimedia eventplating