ery($zapytanie3) or die (mysql_error()); $row3 = mysql_fetch_array($wynik3); mysql_free_result($wynik3); $rodzaj = $row3['wyswietlanie']; } } echo <<
EOT; $zapytanie = "SELECT tytul, info, galeria, pozycja FROM pages WHERE id = '$gr'"; $wykonaj = mysql_query($zapytanie); $row = mysql_fetch_array($wykonaj); $galeria = $row['galeria']; echo <<

{$row['tytul']}

EOT; if($row['pozycja'] == 2){ echo '
'; require_once('require/galeria_wyswietl.php'); echo '
'; } echo $row['info']; if($row['pozycja'] == 1){ echo '
'; require_once('require/galeria_wyswietl.php'); echo '
'; } if($gr=='6'){ echo <<
EOT; } if($gr=='4'){ require ('require/form.php'); } echo <<
EOT; echo <<
EOT; echo <<